A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 

Feketevasárnap

 

Magyar Krónika, marcius 27

  Darvas-Kozma József

 


"Nekünk a legszebbik estét, fekete színre festették..." ez egyik legszomorúbb népdalunk, ami a bujdosó székelyek ajkán fakadt. 1764. január 6-án, Vízkeresztkor a székelység is megünnepelte a három eseményt: a háromkirályok látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus megkeresztelkedését a Jordán folyóban, és az általa véghezvitt első csodát a kánai menyegzőn. A békésen ünneplő és fejüket Madéfalván prnára hajtó székely vezetőkre hajnalban br. Siskovics altábornagy vad ágyútüzet bocsátott, mintegy 400 embert, köztük ártatlan gyermekeket és asszonyokat mészároltak le. SICULICIDIUM e latin szó jelentése a székelyek lemészárlása, egyben számmisztika is, mert a betűk értéke: 1764. A szabadságszeretők bujdosásra adták fejüket, de azt a napot nem feledték el.

 Nagyböjt 5. vasárnapja Fekete vasárnap. A liturgia előterében Jézus Krisztus szenvedése áll. A feszületeket fekete vagy lila lepel borítja. A fájdalom és gyász színe tükröződik az Egyházban és azon kívül is.

 Március 10-én, szombat délután teljesen leégett Krasznahorka vára. "Először a tetőszerkezet gyulladt ki, majd a tűz továbbterjedt." A gyújtogatás nem véletlen, s mind erre "ráborult az éj homálya." És az sem véletlen, hogy március 18-án az avartűz elemésztette a 15. században épült radnóti fejedelmi kastély egy részét. A kastélyt és a hozzátartozó több mint ezer hold földbirtokot az Erdélyi Római Katolikus Státus vásárolta meg 900 ezer forintért gr. Bethlen Márkustól. Az egyház a kastélyt helyreállította, a birtokon pedig jól jövedelmező mintagazdaságot alakított ki.

 Az 1948. évi államosítást követően a birtok a helyi állami gazdaság kezelésébe került, a kastélyban Agronómusok Háza, majd mezőgazdasági iskola működött 2002-ig. A változás után az egyház benyújtotta visszaigénylési kérelmét, mégis a radnóti önkormányzat a birtokot a betelepült lakosság között szétosztotta. A kastély ügyében a visszaadási bizottság nem mozdult.

 Az EU-s országban avart égetni csak engedéllyel szabad. A környezetvédők is ellenőriznek és büntetnek. Az egyház a kastélyt biztonsági szolgálattal őriztette. Mégis az "avar szikrájától" a kastély két bástyája leégett. Ahol tűz van, ott füst is van.
 Hát ezt nem láttak az illetékesek?
 Vajon nem egyszerű elkendőzése ez annak, hogy szándékos gyújtogatás történt, mert az épületet nem akarják visszaadni?
 Az állam a visszaszolgáltatás késleltetése miatt jóvátételt, és a kastély rendbehozását legalább az 1948. évi állapotnak megfelelően, mikor fizet majd?
 Mikor vonja felelősségre a törvényt nem- vagy rosszul alkalmazókat? Mikor szolgáltatja vissza a magyar egyházak birtokait?

 Ezekre a hatalom urainak is egykor válaszolniok kell, mert bensejükbe van írva a törvény, és eljött az óra (Jer 31,31-34). És eljön a számonkérés vagy a megdicsőülés órája is (Jn 12,20-33). Ha nem embertársaikért, akkor saját üdvösségükért kellene a törvény szerint eljárniuk. Mi pedig bizalommal fordulunk Jézus Krisztushoz (Zsid 5,7-9), és7 feltámadásunk útját egyengetjük mindenki számára.

  "Aki nékem szolgál, az engem kövessen!" Jn 12,26

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.