A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 

Az Amerikai Magyar Koalició nyilatkozata
Adjunk esélyt Magyarországnak

Magyar Krónika,februar 22.
Contact:  Janos Szekeres
Tel: (202) 296-9505
English translation follows

 

StaMinket, amerikai magyarokat, akik őszintén értékeljük és aktívan támogatjuk a kétoldalú kapcsolatokat egykori szülőföldünk, Magyarország, és (fogadott) hazánk, az Egyesült Államok között, mély aggodalommal tölt el a magyar kormánnyal szembeni kíméletlen kritikának az a hangneme, mely az amerikai és európai tömegtájékoztatásból árad.

Amikor 2011 januárjában az ország átvette a soros EU-elnökséget, az Európai Parlament zöldpárti és szocialista tagjai támadást indítottak Orbán miniszterelnök ellen, amiért bírálóit egy állítólagosan antidemokratikus médiatörvény segítségével elhallgattatja.  Azóta Magyarország új alkotmányát éri rendszeres kritika, és az Európai Bizottság szankciók bevezetésével fenyegette meg Magyarországot, amennyiben az nem változtat bizonyos, a magyar parlament által elfogadott sarkalatos törvényeken.  Mindezek során a konzervatív Orbán-kormányt, mely kétharmados parlamenti többséget élvez, hamisan antidemokratikusnak, diktatórikusnak és megbízhatatlannak festik le.  Miközben Magyarország készenléti hitel felvételéről tárgyal az Európai Unióval és a Nemzetközi Valutaalappal, e vádak súlyosbítják a már amúgy is súlyos gazdasági válságot az országban.

Noha az eltúlzott és gyakran megalapozatlan bírálatok szolgálhatják ugyan a széttördelt magyar szocialista-liberális ellenzék érdekeit, az Európai Unió és az Egyesült Államok érdekeit sokkal inkább az szolgálná, ha engednék, hogy az egyes hatalmi ágak közötti egyensúlyt biztosító eszközrendszer érvényesüljön a magyar politikában.  A demokratikusan megválasztott intézmények - többek között, de nem kizárólag a parlament - képesek ezt a feladatot megvalósítani, ha számukra az ehhez a munkához szükséges idő biztosított.  Az Orbán-kormány többször kijelentette, hogy szükség esetén kész változtatni a törvényeken, mindaddig, amíg a módosítások megfelelnek a magyar jogrendszer követelményeinek.  A sokat becsmérelt médiatörvényt például módosították, de még mielőtt a változások életbe léphettek volna, a szabad magyar sajtóban széles körben lehetett hallani és olvasni a kormánnyal szembeni metsző kritikákat.  Ahogyan a kormánnyal szembeni széleskörű bírálatok mutatják, az ellenzéknek minden lehetősége megvan a kormány elleni tiltakozásra és demonstrálásra.  Ez az, amit egy szabad és valóban nyitott társadalomban elvárunk.

Magyarország jelenlegi szocialista-liberális ellenzéke a magyar közvélemény előtt minden hitelét elveszítette, mivel az ország jelen nehézségeit nagy részben a 2002 és 2010 közötti katasztrofális politikájuk okozta.  Az ellenzéki csoportok nyilvánvalóan úgy vélik, érdekükben áll az Orbán-kormány jó hírét lerombolni.  Számos magyar honfitársuk számára azonban érthetetlen az, ahogyan figyelmen kívül hagyják a hazájukra potenciálisan végzetes gazdasági következményeket.  Az Orbán által vezetett Fidesz pártot a mélyen elégedetlen magyar szavazók elsöprő többségű választása segítette hatalomra.  E választók élénken emlékeznek arra, hogy az a szocialista-liberális ellenzék, amely ma a demokráciát félti, nem érzett aggodalmat a demokrácia és az emberi jogok megsértése miatt a 2006. október 23-i nemzeti ünnepen, amikor - az ő "felügyeletük" alatt - a rendőrség civileket és ártatlan jelenlévőket támadott meg, tartóztatott le, és vádolt meg hamisan Budapesten.  A rendőrök közül sokan maszkot viseltek, jelvényüket pedig letakarták, hogy személyazonosságuk rejtve maradjon.  A magyarok közül sokan emlékeznek arra is, hogy a szocialista-liberális koalíció kormánya nem tudta megvédeni Észak-Kelet-Magyarország ártatlan polgárait, amikor lehetővé tette, hogy a "Magyar Gárda", egy szélsőjobboldali félkatonai szervezet, nyíltan megfélemlítse a roma közösség tagjait.  A Fidesz-kormány volt az, amelyik lépéseket tett a Magyar Gárda megfékezésére.

Az az ember, akinek karakterét és szándékait oly éles hangon támadják, a 48 éves Orbán Viktor.  Sokak számára ő olyan vezető, aki dinamikus látásmóddal és erős meggyőződéssel viszi véghez, amibe belefog, míg mások politikai fenegyereknek vagy autokratának látják.  Pedig pontosan azt tette, amire - amennyiben nagy felhatalmazást kap - ígéretet vállalt: véghez viszi a régóta esedékes rendszerváltozást, amely 1989-ben, a magyarországi kommunizmus bukásával ugyan elkezdődött, de sosem zárult le.  Az ország alapos átalakítását ígérte, többek között új alkotmányt, és agresszív gazdasági programot, amely határozott változásokat hoz az állami juttatások terén, a munkahelyteremtésben, az adósságcsökkentésben, valamint az adó- és oktatási reformban.  Ígéretet tett arra, hogy visszaállítja és megerősíti a magyar identitás szempontjából fontos értékeket, pl. Magyarország kulturális hagyományait, valamint elkötelezettségét az iránt, hogy segítse és újra összekösse Magyarországot a Kárpát-medence és a diaszpórák magyarjaival.  Arra kérte a szavazókat, segítsenek megtalálni a módját annak, hogy a magyar érdekeket megfelelően szolgálhassák és megvédhessék az Európai Unión és a transzatlanti szövetségen belül.

Miért kéne hát Magyarországnak most esélyt adni?  Mert nem szabad elfelejteni, hogy az új magyar alaptörvény (alkotmány) csak most, ez év január 1-jén lépett életbe.  A politikai realitás az, hogy Magyarországon a jobb- és a baloldal között ideológiai szakadék tátong, és Orbán miniszterelnök kormányának reformjait gyors ütemben, és néhány sajnálatos tévedéssel együtt vitte keresztül.  Hogy az előző kormány alatt megtapasztalt stagnálást elkerülje, a Fidesz - hatalomra jutásával - földindulásszerű változásokat ígért.  Bár úgy hisszük, jó szándék vezeti őket, eljárásmódjuk és megvalósítási stratégiájuk olykor nem megfelelő, és ez frusztráló sok olyan ember számára, akik támogatják a széleskörű reform iránti törekvéseiket.  Az új törvények puszta száma is - az elmúlt két év alatt 350 törvényt fogadott el a parlament - túl gyors iramúnak tűnhet, és ezért javasoljuk mi azt, hogy biztosítsanak az Alkotmánybíróság számára elegendő időt ahhoz, hogy állásfoglalásukat megtegyék, eltöröljenek vagy módosítsanak egyes sarkalatos törvényeket: ez még folyamatban lévő munka.

Magyarország kicsi, de büszke európai nemzet, mely nagy becsben tartja a szabadság iránti régóta fennálló elkötelezettségét.  Míg az építő jellegű bírálatok hasznosak és megfelelő ösztönzést adhatnak, a túlzó, kíméletlen és gyakran politikai indíttatású nyomásgyakorlás ezzel ellentétes hatással jár.  Legtöbbször az effajta támadások Magyarország szélsőjobboldali, radikális pártját, a Jobbikot bátorítják fel: ők a magyarországi radikális elemeket képviselik, támogatva az intoleranciát, a gyűlöletet és az antiszemitizmust.

Most, hogy ezek a strukturális és alkotmányos reformok életbe léptek, Magyarországnak adni kell egy esélyt a kormányzásra.  Az éber kritikának valóban van helye, sőt,szükség van rá, mint ahogy a további szükséges változások és korrekciók követelésére is.  De az EU és mások által játszott politikai hatalmi játszmák nem segítenek - hanem elfogadhatatlanok, és ami még ennél is fontosabb, veszélyesek.  Magyarország legszigorúbb bírálóinak bizonyára nem az a célja, hogy megerősítse a szélsőjobboldalt, de az általuk követett taktika nagyon is ilyen hatással jár.

Arra szeretnénk ösztönözni Magyarország igaz barátait, hogy tompítsák a terméketlen retorikát, és ne feledjék, Magyarország baráti nemzet és szövetséges.  Magyarország már bebizonyította történelmi elkötelezettségét az európai demokratikus értékek mellett, és esélyt kell kapnia, hogy megkezdhesse gazdasága rendbetételét, valamint, hogy továbbra is a transzatlanti szövetség és az Európai Unió hasznos tagjaként működhessen, ahogyan azt a múltban is oly gyakran tette.

Washington, DC, 2012. február 17.

 

STATEMENT BY THE HUNGARIAN AMERICAN COALITION
GIVE HUNGARY A CHANCE

As Hungarian Americans who sincerely value and have actively promoted the bilateral relationship between Hungary, our former homeland, and the United States, our (adopted) home, we are deeply concerned by the tone of the harsh criticism in the mainstream U.S. and European media towards the Hungarian government.

As the country took over the EU presidency in January 2011, the Green and Socialist members of the European Parliament launched an attack against Prime Minister Orbán for silencing his critics with an allegedly undemocratic media law.  Since then, Hungary's new constitution has been repeatedly criticized, and the European Commission threatened to introduce sanctions against Hungary if it does not change certain cardinal laws approved by the Hungarian Parliament.  Throughout this process, the conservative Orban government, with a two-thirds parliamentary majority, has been falsely depicted as anti-democratic, dictatorial and untrustworthy.  These accusations have exacerbated the already serious economic crisis in the country as Hungary negotiates with the EU and the IMF to obtain a standby loan.

While exaggerated and often unfounded criticism may serve the interests of the fragmented Hungarian Socialist-liberal opposition, the interests of the EU and the US would be much better served by allowing checks and balances to work through the Hungarian political system.  Democratically elected institutions, including but not limited to the Parliament, are able to carry out this task, if given time to do their work.  The Orban government has stated repeatedly it is prepared to alter laws, if necessary, as long as the changes meet the requirements of the Hungarian legal system.  For example, the much-maligned media law has been changed, but even before the enacted changes, scathing criticism of the government could be widely heard and read in the free Hungarian press.  As widespread criticism of the government shows, the opposition has had every opportunity to protest and demonstrate against the government.  This is what we expect in free and truly open societies.

Hungary's current Socialist-liberal opposition has lost all credibility with the Hungarian public, because the country's present difficulties were caused in large part by their disastrous policies between 2002-2010.  The opposition groups clearly believe it serves their interest to destroy the reputation of the Orban government.  However, to many fellow Hungarians, their disregard for the potentially dire economic consequences for their homeland is incomprehensible.  Orban's Fidesz party was swept into office as the overwhelming choice of a deeply dissatisfied Hungarian electorate.  They vividly recall that the same Socialist-liberal opposition that fears for democracy today raised no concerns about violations of democracy or human rights on the October 23 national holiday in 2006 when, on their "watch", civilians and innocent bystanders were attacked, arrested and falsely charged in Budapest by the police, many of whom were masked and had their badges covered to conceal their identities.

Many Hungarians also remember that the government of the Socialist-liberal coalition failed to protect innocent citizens in northeast Hungary, by allowing the "Magyar Garda", a paramilitary organization of the far-right, to openly intimidate members of the Roma community.  It was the Fidesz government who took steps to curb the Magyar Garda.

The man whose character and intentions have been so shrilly attacked is 48 year- old Viktor Orban.  To many, he is a leader with a dynamic vision and strong conviction to see it through; to others, he is a political daredevil or autocrat.  Yet, he has done exactly what he promised he would if given a large mandate:  to finish the long overdue system change begun, but not completed in 1989, when communism fell in Hungary.  He promised a thorough restructuring of the country, including a new constitution, an aggressive economic program with bold changes in entitlement programs, job creation, debt reduction, and tax and education reform.  He pledged to restore and strengthen values important to Hungarian identity, such as Hungary's cultural traditions, and its commitment to assist and reconnect Hungary with Hungarians in the Carpathian Basin and in the diaspora.  He asked the voters' support for finding a way to serve and protect Hungarian interests within the European Union and the Trans-Atlantic Alliance.

So why should Hungary now be given a chance?  Because it is important to remember that the new Hungarian basic law (constitution) entered into force only recently, on January 1st of this year. The political reality is that in Hungary, an ideological schism exists between the right and the left, and Prime Minister Orban has forced his government's reforms with great speed - and with some unfortunate mistakes.  To counter the stagnation they saw in the previous government, Fidesz promised seismic changes when they came to power. While we believe they have had good intentions, their tactics and implementation strategy have at times been inadequate, which frustrates many who support their efforts at broad reform. The sheer number of new laws - 350 were passed by the Parliament in the past two years - may have been done at too fast a pace, and that is why we recommend allowing the Constitutional Court sufficient time to render opinions, dismiss or amend some of these cardinal laws: it is a work in progress.

Hungary is a small but proud European nation that deeply values its long-held commitment to freedom. While constructive criticism is welcome and can provide the right incentives, excessive, acerbic and often totally politically motivated pressure is counterproductive. More often than not, these attacks embolden Hungary's far-right radical Jobbik party, who represent radical elements in Hungary, espousing intolerance, hatred and anti-Semitism.

Hungary must be given a chance to govern now that these structural and constitutional reforms have been enacted.  Yes, critics can and should be vigilant and push for further changes and corrections if necessary.  But political power-plays by the EU and others do not help - they are unacceptable, and more importantly, they are dangerous.  Hungary's harshest critics certainly do not espouse the goal of strengthening the far right, but their tactics may well have this effect. 

We urge true friends of Hungary to tone down the unproductive rhetoric and to remember Hungary is a friend and ally.  Hungary has proven its historic devotion to European democratic values, and must be given a chance to begin to put its economic house in order, and continue to function as a useful member of the Trans-Atlantic Alliance and the European Union, as it has so often done in the past.

Washington, DC, February 17, 2012

 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.