A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 

Nagyköveti látogatás Victoriában

 

Magyar Krónika, november 25


Miska János

Október 25. jeles nap volt Vancouver -sziget magyarsága számára. Ezen a napon történt dr. Pordány László nagykövet úr látogatása a Kultúrközpontban. Az előadóterem színültig megtelt látogatókkal, akik érdeklődést mutattak a hazai politikai, gazdasági és társadalmi események iránt. Őexcellenciáját Vaszkó Ágnes elnök köszöntötte. Röviden ismertette társaskörünk történetét és aktivitását. A nanaimoi csoportot Simon József elnök mutatta be, hangsúlyozva, hogy közösségük negyedszázados fennállása alatt megőrizte hagyományainkat.

A közönség kívánsága az volt, hogy a nagykövet úr ismertesse velünk a hazai eseményeket. Személyével kapcsolatban annyit, hogy a Magyar Fórum alapító tagja volt. A jelen gazdasági helyzetet jellemezve elmondta, hogy a kormány kritikus állapotban vette át az ország irányítását. Az Orbán-kormány minden erejét latba vetette a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális dolgok újjászervezésére. Nehéz, hosszantartó vállalkozásról van szó. Számunkra lélekemelő bejelentést tett dr. Pordány, amikor bejelentette, hogy mi is olyan magyarnak számítunk, mint a hazaiak. Az első Orbán-kormány határozottan kezdeményezte a nemzeti összetartozás politikáját, de csak most van ereje ennek véghezvitelére. Ebben az évben szavazati jogunk is biztosítva lesz, mondotta.

A nemzeti ünnepeink között említette a Nándorfehérvári csatára való megemlékezést, mely talán az egyedüli győzelmet jelentő ünnepünk. Szólt az új reformokról – a nemzeti adósság csökkentéséről, a cigány-kérdésről, a bankreformról. Ezek egyetemes jellegű dolgok. A cigány-kérdés nem csak magyar kérdés. A magyar bankreformot pedig Anglia is átvette. Említette, hogy a nevelés és a kultúra is teljes átszervezést igényel.

Az előadást élénk vita követte. A hallgatók fontos kérdéseket tettek fel, melyekre kimerítő választ adott az előadó: Miért nem alkalmazza hazánk a lengyel módszert a nemzeti adósság elmarasztalására?; Mi lett a régi pártokkal? Több közöttük eltünt a történelem süllyesztőjében, kivéve a KDNP-t.; Szóba került az ország eltékozolt aranybázisa. Hova lett? A forint aranybázis nélkül létezik. Az elhanyagolt számonkérés is foglalkoztatta a hallgatókat. A nagykövet foglalkozott a nemzeti kisebbség gondolatával is. A kormány és a civil szerevezetek határozott lépéseket tettek már eddig is a környező államokban élő kisebbségi magyar szervezetekkel való kapcsolat elmélyítésére. Szó esett a kormány sikeres elnöki szerepéről az Európai Unióban. Fájó pontként regisztrálták a tagok a kanadai angol nyelvű sajtóban elharapódzott magyarellenességet, melynek ellensúlyozására javaslatokat is tettek.

A nagykövet úr előadása pozitív visszhangot keltett a tagokban. Kaptunk. Megnyugvást jelent számunkra az a tudat, hogy, ha lassan is, de a felemelkedés útján halad az ország.

 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.