A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 

Magyar Rekviem B.C.-ben

 

Magyar Krónika, április 1.


-M.J.-

Újabb értékkel gazdagodott a brit-columbiai magyar irodalom. A közelmúltban hagyta el a nyomdát a Tartomány magyar halottainak adózó rekviem kötet, Hegedős Györgyi és Lelkes Ilonka tollából és Miska János magyar és angol nyelvű bevezetőjével. A szócíkkek angol fordítását Kossuth Éva végezte. Akik eddig nem tudták, e kötetből meggyőződhetnek arról, hogy Ilonka nem csak tehetséges fotografus és író, de kiváló költő is! A szerzők éveken át folytatott munkával felkutatták az írott forrásokat, s az ott szerzett adatok alapján értékelték elhunyt elődeink egyéni és közéleti eredményeit. Ehhez hasonló vállalkozás nem létezik Kanadában, de szerte a diaszpórában sem.

A 237 oldalas, nagyméretű kötet évtizedenkénti rendszerbe foglalja az elhunytak nekrológját, részletes és olvasmányos leírásban, arcképekkel és ötletes illusztrációkkal és versidézetekkel ellátva. A kiadvány teljességét bizonyítja az a tény, hogy az írott forrásmunkák mellett felkeresték számos elhunyt leszármazottait, s a tőlük szerzett ismeretanyag alapján megemlékeztek a közös nyilvántartásban nem szerepelt egyénekről is. Ezek az ismeretadatok teszik a kötetet elévülhetetlen értékűvé. Jelentősége felülmúlhatatlan, mert a nekrológok bepillantást nyújtanak Brit-Columbia magyar társadalmi életébe és demográfiájába is. A szigetiek is hangot kaptak a gyűjteményben. Az olvasó kellemes érzéssel lapozgatja az összeállítást, mert régi szép idõk emlékei tárulnak fel előtte.

A kötet pontos címe: Requiem – Memorials of the Hungarians of B.C. / Rekviem – Emlékezés a B.C.-ben elhunyt magyarokra. Használhatóságát növeli a kötet végén közölt Elhunytak névsora c.  fejezet, amely névsorban, arcképekkel és születési és halálozási adatokkal nyújtja a szereplőket. Az egyes szócikkek – rekviemek – szellemes és élvezetes stílusban íródtak, tiszteletadó hangvételük mellett van bennük olvasmányosság és humor is. A spirális kötés nagyban megkönnyíti a kötet olvashatóságát. Üditő munka, minden elismerést megérdemelnek a szerzők és nagy számú munkatársaik.

Szívből ajánljuk a Rekviemet olvasóinknak. Kapható darabonkénti 20 dollárért Hegedős Györgyinél:  604-682-0063; vagy Lelkes Ilonkánál: 604-526-1895.

 

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.