A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
 

Társasági Közgyűlés 2011 

 

Magyar Krónika, március 17.

 

 

 

 


Február 27-én tartotta a Victoria Magyar Társaskör idei közgyűlését. Klubhelységünk előadóterme megtelt ünneplő tagokkal. Vaszkó Ágnes elnökasszony 2:30-kor megnyitotta az űlést. Beszámolójában körvonalazta az elmúlt év főbb eseményeit és hangsúlyozta, hogy szervezeti téren sikeres évet hagytunk magunk mögött. Jelezte, hogy a közösség anyagi állapota növekedett, bevételünk javult az előző évekhez viszonyítva. Hasonló eredményekről szólt kulturális és társadalmi életünk aktivitásával kapcsolatban is.

Szarka Mária pénztárnok beszámolt a közösség anyagi állapotáról. Elmondta, hogy az év pénzügyi szempontból jövedelemmel zárult. A Canada Day és Saanich Fair, a tagsági díjak és befektetések, a magyar iskola, s a vacsorákkal egybekötött kulturális rendezvények gyarapították pénzügyi állapotunkat.  Voltak kiadások,  házadó, biztosítás, karbantartás és egyebek, de alapjában pozitív értékelést kapott a tagság.

Kövér Katalin programtervező kulturális ügyeinkről adott tudósítást. A beszámoló, melyet Kati távollétében Fazekas József olvasott fel, összefoglalást nyújtott a fő eseményekről, a nemzeti ünnepekről (1848, 1956), a hagyományos eseményekről  (anyák, apák napja, Mikulás délután, újévi ünnepség, Pub Night), s vacsorákkal egybekötött összejövetelekről. Hangsúlyozta, hogy a hajdani Folkfestet helyettesítő Canada Day csalódással járt, mert az első nap után erősen megcsappant a látogatók, vagyis a vevők száma. A Saanich Fair annál jövedelmezőbb volt.  Köszönetét fejezte ki az önkéntes közreműködőknek áldozatos munkájukért, nélkülük nem beszélhetnénk ilyen lélekemelő eredményekről. Ezt követően bejelentette a programtervező asszony a további vezetőségi beosztásáról való lemondását, amit a tagság sajnálattal, de személye iránti tisztelettel és szeretettel fogadott. Szy Judit, a stafétabotot átvevő új vezetőségi tag, megható szavakkal ismertette Katalin kiváló és lelkes szellemben végzett munkásságát. Nagy űrt hagy maga után!

Fischer Judit az Irodalombarátok Köre évi műsorát foglalta össze. Távollétében Miska János olvasta fel a riportot, melyből tudomást szereztünk arról, hogy az évad korábban, augusztus 6-án kezdődött, amikor dr. Szamosi Gertrud, a Pécsi Egyetem adjunktusa előadást tartott a Brit-Columbiában élő angol nyelven író Payerle György, Szohner Gábor és Miska János munkásságáról, melyről tanulmányt készített kiadásra. Az előadást megelőzően ünnepélyes vacsorát rendeztünk az előadó és Juliska kislánya tiszteletére a Samuel’s étteremben. Az évfolyam előadói Veszely Ferenc (Király Ilona költészete), Fischer Judit (Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. regénye), s Miska János (A magyar népi mozgalom 50 éve, és Magyarok az angol nyelvű kanadai irodalomban) voltak. Márciusban Bácsalmási István tart előadást egy kanadai magyar pedagógus emlékeiről.

Miska János, a Szigeti Magyarság szerkesztője közölte, hogy a lap internetes változata továbbra is rendszeresen megjelenve, elsőbbséget nyújtott a helyi események krónikálásának. Tekintve, hogy az újság a világhálón való megjelenése következtében széles visszhangot kelt, közöltünk olyan írássorozatokat, mint dr. Kenesei Éva, a Somogyi Egyetem tanárának a Kodály módszer jelentőségéről szóló tanulmánya. A szerkesztő köszönetét fejezte ki a Kövér Katalin, Pelvay Mária, Szy Ferenc és Mária, Ötvös Imre és Bácsalmási István munkatársaknak közreműködésükért. Irásainkat továbbra is közölte a Magyar Krónika, a Tárogató, a Kalejdoszkóp, s a Magyar Panoráma. Külön méltányolta Fias György technikai szerkesztő eredményes munkáját a lap precízitását és esztétikai alakját illetően.

Fias György webmaster a társaskör kiadásában a világhálón megjelenő Website of the Hungarian Society of Victoria munkájáról számolt be. Elmondta, hogy ez a fórum az elsők között indult szerte a világon, s míg számos hasonló vállalkozás megszünt, addig a mienk szép eredményeket tud felmutatni. A Társaskör közösségi életének számos fázisáról nyújt magyar és angol nyelven ismertetést a tagság és a világ bármely részén élő olvasó számára. Bejelentette, hogy a három és fél évtizedes Szigeti Magyarság teljes gyűjteménye felkerült a websitera, köszönet Csorba Imre éveket kitevő összeállításának. Ugyancsak közölte, hogy a website február 27-vel új változatában jelenik meg, mely a fő oldal gyakorlatias összeállításban áttekintést nyújt a teljes anyagról. 

Haini Jensen könyvtárállományról szólt. Elmondta, hogy a könyvállomány szakszerű rendezésben áll az olvasók rendelkezésére, bár közlése szerint a tagság kevés érdeklődést mutat a gyűjtemény igénybevétele iránt. A kölcsönzés továbbra is öntörvényű, a kölcsönzött könyveket és a kölcsönző nevét fel kell tüntetni a megadott listán. A Filmbarátok körével kapcsolatban Szy Judit eredményes évfolyamról adott tudósítást. A vetítések továbbra is jó érdeklődést mutatnak, kedvelt film, a történelmi Bánk bán volt. A hagyományos kedd esti műsorokat áthelyezték vasárnap délután 2-re. Köszönetet mondott Nagy Zoltánnak a technikai problémák megoldásáért.

Élénk hozzászólások következtek olyan tárgyakkal kapcsolatban, mint a meglevő székek újakkal való kicseréslése; jótékonysági programok szervezése a természeti tragédiák áldozatainak segítésére, a magyarságot érintő külföldi rágalmazások elleni visszajelzés, pénzügyi befektetések magasabb értékű megtérülés jegyében, stb. A Jelölőbizottság nevében Farkas Miklós szólt, előterjesztve két új tagot, Németh Józsefet és Szy Juditot vezetőségi tisztségekre. A tagság egyhangulag elfogadta a jelölteket. A közgyűlést a női tagjaink által feltálalt kávé és sütemény fogyasztása követte. További részletek megtalálhatók a közgyűlésről szóló jegyzőkönyvben.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.