A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

 

A történelmi Egyházak vezetői bűne

Magyar Krónika,december 12.

a kiadvány hiteléül:
Bogár Gyula

 

A múlt hónapban közöltük, hogy a hivatalos kimutatás szerint Magyarországon 2007-ben 231 vallási közösség működött. Egyik olvasónk kiegészítette a közölteket az alábbiakkal: 2008-ban összesen 361 vallási közösség működött Magyarországon. (Mi még a 231 is sokalltuk a csonka országban) Azóta a szám valószínű 365-re emelkedett s így, a hívő mindennap más vallási közösségbe mehet imádkozni még szökőévben is, remélhető, hogy valamelyikben megtalálja az Istent. Alábbiakban az egyháznak adott pénzről van szó, s nehogy azt mondják az egyházi főméltóságok, hogy nem igaz, eredetiben közöljük: In 2007 this supplementary funding amounted to $67.6 million (HUF 10.8 billion), while it increased to $74 million (HUF 11.9 billion) in 2008. Magyarul: 2007 ben ) kiegészítést kapott 10. 8 billió ft. ezt megemelték 11.9 billió ft. 2008-ban. Further funding is provided for a range of activities, such as the maintenance of public art collections, reconstruction and renovation of religious institutions, support for religious instruction, compensation for non-restituted religious property, and assistance to church personnel serving the smallest villages. In 2007 this amounted to nearly $91.7 million (HUF 14.7 billion), while it decreased to $91 million (HUF 14.6 billion) in 2008. Ezenfelül különböző dolgok, mint karbantartás, renoválás, átépítés, kis falukban papok fizetése stb. 2007-ben 14.7 billió ft, ez 2008-ban lecsökkent 14.6 billió ft-ra. The Government also provided financial support for church-run social services and schools. In 2007 this support amounted to an estimated $398 million (HUF 63.7 billion). A kormány támogatta az egyházi iskolákat és szociális juttatásokra az egyházaknak adott 2007-ben 63.7 billió forintot. Ezeken kívül az egyházaktól elvett épületekért 2006-ig 3.7 billió forint jóvátétel lett kifizetve. Szerencse, hogy Magyarországnak olyan gazdag kormánya van, hogy ennyi billiókat tud adni az egyházaknak. Az USA kormány soha sem adott egy dollárt az egyházaknak, pedig nekik több van a kasszában. Avagy az adófizetők pénzéből gavallérosodik a kommunista kormány, hogy szavazatokat kapjon az egyházaktól? Majd kiderül a választáskor.


Most már értjük miért nem válaszolt Bölcskei a háromszoros püspök az Ontarióiaknak, hogy törölje ki a lelkészek névsorából iskolatársát Szabó Sándort, aki soha nem szerzett lelkészképesítést és csalással vette át az egyházat, amit kirabolt, s tönkretett. Nem válaszolt, mert a milliókat számolta. Most már értjük miért kellett Bölcskeinek megválasztatni magát ellenjelölt nélkül, - hogy 18 évig számolhassa a milliókat. Egy rendes egyházban 2 év után útilaput kötnek a püspök talpára, ha úgy viselkedik, mint Bölcskei, nemhogy 18 évig eltűrik a meg nem érdemelt pozícióban. Úgy látszik; Tiszántúlon más az erkölcsi mérce, mindegy hogy ki a püspök, fontos, hogy tudja számolni a milliókat. Most már csak azt nem étjük, hogy abból a sok millióból miért nem jutott arra a bizonyos templomra, és a meleg fürdőre, amit Bölcskei püspök az árvízkárosultaknak adott pénzből építetett fel. Vajon visszafizette Bölcskei püspök az árvízkárosultaknak, azt az összeget, amit jogtalanul vett el tőlük?


Lassan közeledik a választás napja. Kérdés ki fog nyerni a nép vagy a pénz, az igazság vagy a hazugság. A magyar történelemben egyedülálló lehetőség volt 1989-ben, háború, harc nélkül megváltoztatni az ateista kommunista a népet elnyomó rendszert. Lehetőség volt, kimondani az igazságot, lehetőség volt eltiltani a kommunista funkcionáriusokat és az őket kiszolgáló, ügynököket AVO-okat, eltiltani 10 évig minden vezető pozíció betöltésétől. Ez nem történt meg. Ami jelenleg Magyarországon van, ennek a hibának következménye. A kommunisták és ügynökei nem tűntek el csak külsőleg átváltoztak, de belsőleg ugyanaz a romlott lelkű, Isten és emberek ellen vétkezők maradtak.


Maradtak és dolgoztak a Sátán parancsa szerint. Az Orbán kormányt nem a ruszkik döntötték meg, de nem is, a Jobbik. Megdöntötte az emberbőrbe bújt kommunisták, és a palást alá bújt ügynökök. Magyarországon nem csak gazdasági bajok vannak, hanem szellemi, és erkölcsi bajok, amit a kommunistákat kiszolgáló egyházi vezetők idéztek elő. Ezért üresek a templomok és 361 vallási közösség működik az országban. Ha a nép engedi, hogy továbbra is ezek a sátán fiókák uralkodjanak az egyházaknál, akkor azok elvtársaikkal meg fogják buktatni az Orbán kormányt másodszor is. Meg kell tehát változtatni az egyházakat Magyarországon úgy, mint a világ többi részén, ahol a hívők s nem az állam tartja fenn az egyházat. Egy becsületes hívő ember imádságát jobban meghallgatja az Isten, mint az ateista kommunistákat kiszolgáló ügynökökét, papokét. Ne becsüljük le, s ismerjük fel a sátánt. Isten láthatatlan, de a sátán nem. Sajnos itt van közöttünk, pólóingben, munkaruhában, öltönyben nyakkendővel, szmokingban, palástba. Itt van közöttünk a munkahelyen, a lakásunkba, a villamoson, követ, hogy elcsábítson, ott van a bankokban, a parlamentben, a templomokban, hogy félrevezesse az embereket. A sátán főleg, politikai és egyházi vezetőkre koncentrál, gyenge hitűeknek rangot, magas pozíciót ad, hogy azokkal elvégeztesse az ördögi munkát. Ez nem újdonság, csak nem akarunk tudomást venni róla. XIII. Leó pápa éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Egy hangot hallott. A ”sátánét”, mely azt mondta „El tudom pusztítani Egyházadat!” Ha figyelembe vesszük Hitler, Sztálin, Rákosi és napjaink egyházrombolását nem kétséges, hogy a sátán dolgozik.


Az is baj, hogy elmaradt a váltás a hírközlésben is. Az igazat az egyházakról nem szabad közölni, folytatják a sikeres a kádári politikát az egyházak tekintetében, nem írják meg az újságok, hogy miért sikerült beépíteni a szinte teljes felső papságot a kommunistáknak. Magyar újságírók sok esetben azt írják, amit kenyéradóik megengednek nekik, (tisztelet a kivételnek, elsősorban Pörzse Sándornak, aki otthagyta az Echó Tv-t s kijelentette, hogy „Én nem arra szerződtem önmagammal, hogy különböző érdekcsoportokat képviseljek, hanem a magyar emberek igazságát akartam eddig is és ezután is képviselni.”) Kövesse tehát minden magyar Pörzse Sándor igaz írásait s ne a kommunisták bérencei hazug félrevezető írásait. A magyar újságírók példát vehetnének a lengyel újságíróktól, akik a titkos levéltárakból kiszedték az iratokat, s sok tízezer nevet közöltek az internetten, akik a kommunisták ügynökei voltak. Ma ezek az ügynökök Magyarországon jólfizetett állásokban vannak, miközben a nyugdíjasok nyomorognak. Ennek az oka az, hogy a hazai sajtóban elmaradt a rend-szerváltás, nagyjából ugyanazok a lapok, ugyanazok a újságírók és ugyanazok a baráti közösségek működnek és dolgoznak, mint a hetvenes-nyolcvanas években.


Hála Istennek, mindig akadt bátor Jézust követő lelkipásztor, akik szembeszálltak a gonosszal, akik vállalták a meghurcolást, a börtönt vagy az internálást, s nem egyszer saját elöljáróik igaztalan ítéleteit is. Bizony a jelen s a jövő egyházainak e tiszta jellemekre, e kipróbált Jézus követőire kellene épülniük. Nem pedig a hóhérainkkal kollaboráló és lepaktáló békepapokra. A rendszerváltás nemcsak a gazdaságban s a politikában elengedhetetlen, hanem az egyházak körében is. Ahhoz, hogy jó példával segítsék gyógyulásunkat s fölemelkedésünket, hogy ismét megnyerjék a tévelygő lelkeket, elsősorban a Jézus tanításaitól eltért papoknak, püspököknek önmagukban kell megtisztulniuk. Örömmel vennénk, ha a pártállam által kinevezett vezető méltóságok önként lemondanának. Azoknak, akik bármi okból szolgálták a zsarnokságot, el kell tűnniük a vezető pozíciókból!


Közeledik a karácsony, Jézus a Megváltó születése. Vajon, ha most születne Jézus befogadnák-e Magyarországon a templomokba a kommunistákat kiszolgáló egyházi vezetők? Valószínű nem, mert tudják, hogy Jézus korbáccsal fogja kiverni őket. Vagy Jézus elmenne-e egy üres templomba, ahol az istentelen kommunistákat kiszolgáló pap, vagy püspök prédikál? Biztosak vagyunk benne, hogy nem. Vajon eljön-e a Megváltó Magyarországra 2009-ben? Ez a magyar néptől függ. Vissza kell térni az igaz útra. Aki megbánja bűneit annak meg kell bocsátani. Aki nem hajlandó megbánni a bűnét, legyen az püspök, vagy pap, azt el kell távolítani az egyháztól. Azok továbbra is, nem Istent és a hívőket, hanem a sátánt szolgálják, az egyház pénzét saját céljaikra használják ezek miatt hagyták el a hívők a templomokat. A társadalmi béke megteremtése érdekében nyilvánosságra kell hoznia a BM III/III-as csoportfőnökséghez tartozó személyek adatait, a beszervező és tartótisztek névsorát, a magyar nép leigázásában szerepet vállaló "társadalmi kapcsolattartók" neveit, az SZT- tisztek, valamint a magyar nép megnyomorítására megszerzett információk felhasználóinak névsorát. Ezektől meg kell tisztítani az egyházakat. Az egyházaknak hívekre, a híveknek az egyházak szellemi-lelki támogatására, útmutatására lenne szüksége, ezt a kommunistákat kiszolgáló papok nem tudják megadni. Egy kifosztott, lezüllesztett, öntudatától, becsületétől és erkölcsi tartásától megfosztott nemzetet kell kiragadnunk a Sátán karmaiból.


Hála Istennek, van remény. Vannak az igaz úton járó püspökök, mint Csuka Tamás, papok, mint Hegedűs Lóránt, akik nem határolják el magukat a Magyar Üdvhadseregtől, akik lerázták magukról az istentelen kommunisták bilincsét, s Jézus tanításai alapján elindultak, hogy egy jobb életet alakítsanak a magyar népnek. Jobbiknak nevezik, mert jobbak a kommunistáktól és kiszolgálóiktól. Jobbak, mert felveszik Jézus keresztjét. Keresztet állítanak Adventkor, hogy emlékezzen a nép a Megváltóra. Ott volt Csuka Tamás református püspök, aki kimondta az igazságot, hogy „ Ebben az országban van egy olyan réteg, amely másoknak, a magyarok többségének mondja, hogy vegyétek föl a keresztet, miközben ők jól élnek. De eljön majd a kereszt diadala, amikor Lenin, Sztálin, Gyurcsány és Bajnai elvtársak egyaránt térdelnek Krisztus keresztje előtt, majd Isten áldását kérte a jelenlevőkre és az egész magyar nemzetre.
Imádkozzunk, hogy jöjjön el a Megváltó, aki megszabadítja a magyar népet a gonosztól most, és mindörökké. Isten adja, úgy legyen.                  

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.