A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

Új Quebeci Széktartót neveztek ki Montreálban

Magyar Krónika, július 24.
 
 
Siket Gyöegy kinevezése
 
S

2009 július 7-én a Magyarok Nagyasszonya Templomában a vasárnapi Szent Misén került sor Siket György Quebeci széktartó kinevezésére. A Szent Mise után egy kis fogadást tarottak a Deák Ferenc teremben.

Aki szeretne egy kicsit többet megtudni a Szent László lovagrendről annak ajánljuk, hogy olvassa el a lenti összefoglalót.

Forrás: www.szentlaszlorend.hu/fabframe.htm

A lovagok csoportja
 

A lovagrend napjainkban

A Szent László Társaság (1861) és Rend hivatalos testülete a Rendi Káptalan, amelynek tagja a főkapitány, az ügyvezető főszéktartó, a négy földrész öt törzsszéktartója, a központi kincstárnok, a Fegyelmi Bizottság két tagja, s a magyarországi tartományfőnök. A rend katonait mintázó szervezeti felépítéséből következően a Rendi Káptalan döntése, miután azt a főkapitány aláírta, a lovagok számára törvény. Esetenként, a döntéshozatal előtt a Káptalan konzultál a rend lovagjaival.
A rend jelmondata: „Cum Deo pro Pátria et Hungaris (Istennel a Hazáért és a magyarságért); csatakiáltása: „Szent László segíts!”; jelvénye: fehér szegélyű, piros alapú pajzsban fehér apostoli kettős kereszt; rendi ruházata: fehér lovagköpeny (palást) meggypiros gallérral és béléssel, a köpeny baloldalán, szívtájékon hímzett Árpád-pajzzsal, azon közepét kitöltő zöld apostoli kettős kereszttel. A rend, amelynek eszménye a keresztény erkölcs és hagyomány, a jótékonyság, a haza, a család, a nemzeti függetlenség és jogegyenlőség védelme, valamint a parancsuralmi, a nemzetellenes, és a magyarság érdekeit sértő megnyilvánulások elutasítása, évente egyszer avat új tagokat soraiba. Az ünnepi alkalomra – Vargha Gábor halála óta – Sümegen kerül sor, Szent László napjához legközelebb eső hétvégén. Az avatást rendi gyűlés előzi meg. A szertartás Szent László szobrának megkoszorúzásával kezdődik, majd a lovagok díszes menetben átvonulnak a belvárosi templomba, ahol szentmise keretében kerül sor az avatásra. A fogadalomtétel és imádság után a rend törzsszéktartója a rendi pallossal lovaggá üti a posztulánsokat. A lovagok hazai száma jelenleg nem éri el a negyvenet.
(Képen: Szent László birokra kél a leányrabló kunnal,Képes Krónika)

 A fogadalomtétel imája
„Istenünk, Te megadtad nekünk, hogy a magyar néphez tartozunk. Add, hogy ezeréves örökségünkhöz hűen ragaszkodjunk szent királyaink és magyar szentjeink példáját követve, igaz szeretettel szolgáljuk népünket neved nagyobb dicsőségére. Kérjük kegyelmedet, hogy szent akaratodhoz híven őrizzük vitézi hagyományainkat, és azokkal embertársainkat gazdagítsuk. Add, hogy a krisztusi lélek töltsön el minket ebben a szolgálatban és hazánk védelmében. Ezt kérjük tőled a mi urunk Jézus Krisztus által, aki Veled él, és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké! Ámen!”

A hagyományápolás és a caritas kiteljesedése
A Szent László Társaság (1861) és Rend egyik legfontosabb feladata a múlt hagyományainak és hősei emlékének ápolása. A külső szemlélőnek ez a leginkább abban nyilvánul meg, hogy a Szent László lovagok díszes küldöttségével találkozhat a nemzeti ünnepeken, avatásokon, koszorúzásokon. A felszín mélyebb tartalmat takar, hiszen van, amikor a Rend anyagilag járul hozzá egy-egy emlékmű, emléktábla, síremlék állításához vagy felújításához, s van, amikor lovagjai bocsátják szakértelműket rendelkezésre – természetesen ellenszolgáltatás nélkül. A teljesség igénye nélkül: a rend lovagjai részt vettek a Sümegen álló Szent László-szobor felújításában, a Pilisszentlászlón lévő avatásán, díszőrséget álltak a rákoskeresztúri új köztemetőben 2001. november 15-én, amikor a Magyar Köztársaság elnöke felavatta az ott egykor eltemetett, több, mint 30.000 honvéd emlékkövét, vagy épp 2002. március 23-án a Przemysl-emlékmű első koszorúzásánál. Ez utóbbiról külön tanulmány olvasható az emlékkönyvben. 2002. október 19-én részt vettek a budaörsi német-magyar központi katonai temetőben egy ismeretlen magyar Me-109 pilóta temetésén, majd 2003. november 20-án a temető ünnepélyes avatásán.
A Szent László Társaság (1861) és Rend másik legfontosabb feladata a karitatív munka. Ez legfőképpen egyházi intézmények, iskolák, óvodák, kórházak anyagi eszközökkel és felszerelési tárgyakkal való támogatását jelenti, nemkülönben emlékművek, emléktáblák, síremlékek állítását, felújítását, illetve hozzájárulását azokhoz.
Ugyancsak a teljesség igénye nélkül: a rend részt vállalt a Szent István Bazilika és a kiskunfélegyházi Iskola nővérek által működtetett egyházi iskola és óvoda felújításában, a sümegi katolikus templom restaurálásában, az erdélyi nyárádszentimrei iskola és óvoda felszerelésében, s az ugyanott található Árpád-kori műemléktemplom felújításában. Adományai - leginkább egyházi közreműködéssel - eljutnak a határon túl élő magyarokhoz.
A Szent László Társaság (1861) és Rend tagjai mindig büszkék arra, hogy híven teljesíthetik esküjükben fogadott kötelességüket, Isten, és a Magyar Haza javára. Teszik mindezt úgy, hogy - miként a nagyváradi Szent László-himnusz sugallja – a nagy király közbenjárását kérik: „Keresztes vitézek daliás vezére,/Mi árva nemzetünk ékessége, fénye./Régi nagy királyunk, dicsősége László,/Kérünk, légy Istennél értünk közbenjáró.”
Szent László tisztelete és dicsősége vezette Rendünket Nagyváradra, melyet a szent király alapított. A keresztény magyar nemzet érdekében fáradhatatlanul tevékenykedő nagyváradi megyéspüspök Tempfli József 2006-ban, Sümegen történt avatása óta rendünk tagja.
A német Ordo Militaris Teutonicus (OMT) lovagrend 2006 novemberében Málta szigetén tartotta avatási ünnepségét, melyre több nemzetközi lovagrend mellett meghívást kapott rendünk küldöttsége is. Itt írtuk alá az együttműködési megállapodást az OMT-vel, mely kimondja, hogy a lovagi erények kifejezéseképpen segítjük egymás karitatív programjait. Ennek keretében anyagilag támogattunk több Magyarországra irányuló segélyszállítmányt.
2007-ben Ukrajnában az európai törzsszéktartó vezetésével, rendi küldöttségünk újabb együttműködési megállapodást írt alá az ukrán Mihály Arkangyal lovagrenddel Itt a Kárpátaljai magyarság megsegítésére látunk lehetőséget. Nemzetközi lovagrendekkel való kapcsolatfelvételnél elsősorban a Kárpát-medencébe irányuló karitatív tevékenységet, az ott élő magyar ajkú nemzettestvéreink megsegítését szorgalmazzuk.
Az összeállítást vitéz Bozó József, magyarországi széktartó és vitéz Imre László, főszéktartó, ügyvezető főkapitány-helyettes készítették 2008. január havában.

Szent László segíts!

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.