A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Király Béla

Magyar Krónika, július 10.
Montreál
beküldte:Bencsics Klára
Király Béla
 

Király Béla született 1912. április 14-én, elhunyt 2009. július 4-én  

"Holtakról jót vagy semmit". Azonban a sok, a múltbéli tetteket feldicsérő újsághír miatt beteszem  ide Kubinyi Ferenc történész Fekete lexikonának egyes részletét, a teljesség igénye nélkül, amik Király Béláról szólnak. Azért nem teszem be a teljes anyagot, mert az több oldal hosszúságú. 

Kubinyi ezt az alcímet adta Király Béla jellemzéseként:

""Horthy Miklós fohadnagya, Szálasi Ferenc századosa, Rákosi Mátyás vezérornagya, Nagy Imre tábornoka, az Egyesült Államok professzora, Göncz Árpád vezérezredese, az országgyulés Sz.D.Sz, képviseloje. "...

"1935. aug. 20-án avatják m. kir. honvédhadnaggyá.... Elvégezte az un. Hadi Akadémiát, ahol a vezérkari tiszteteket képezték . Itt Beregfy Károly a késobbi nyilas hadügyminiszter a tanára, aki a fiatal tehetséges tisztet igen megbecsülte. A kormányzó a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki a hadiszalagon a kardokkal. Benito Mussolini az "Olasz Koronarend Lovagkeresztjével, Adolf Hitler a "Másodosztályú Vaskereszt"-tel tüntette ki. ...régi tanára Beregfy Károly vezérezredes vezetése alatt álló nyilas honvédelmi minisztériumban vállal vezeto beosztást. Az I/A szervezési aloszálynak lett a vezetoje. Igen sok nyilaskeresztes honvédelmi rendeletnek volt a megfogalmazója. A Honvédségi Közlöny 1945 március 10-én megjelent 13. száma közli, hogy "Nemzetvezetoi (Szálasi) elhatározásból" Király Bélát a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével diszítették fel, a háború befejezése elott egy kurta hónappal, a háborús bunösként elítélt Szálasi Ferencnek, a zsidó állampolgárok hóhérának parancsára. ... A Szálasi féle magas kitüntetés adományozásának 19. napján a Koszeg városát védo dandár parancsnokaként, katonáit cserbenhagyva, fehér zászlóval átment a szovjet egységekhez. Tettét, mivel csak hat nappal az egész ország okkupálása elott történt a, szovjet hadvezetés nem értékelte túl nagyra. Királyt egyszeruen hadifogolytáborba küldték.

A Szovjetunióba való szállítás közben megszökött és visszatért Magyarországra. 1945 nyarán zajló igazolási eljárás sikeréhez nem fuzhetett sok reményt, ...Tartott attól, - amelynek a valószínusége kézenfekvo volt -, hogy a sikertelen igazolási eljárást követoen a Katonapolitikai Osztály letartóztatja és a népbíróság háborús bunösként vonja felelosségre. Ezt megelozendo titokban belépett a kommunista pártba, majd levelet írt a Katonapolitikai Osztálynak. Ebben felajánlotta, hogy a háborús bunösként nyugatról visszahozott Beregfy Károly volt tanára és minisztere ellen tanúvallomást tesz. ... Tüstént igazolták, majd egy ido után vezérkari ornaggyá léptették elo és megbízták a Pápa városában állomásozó lövészhadosztály vezérkari fonökségével. ...

A Katonapoltikai Osztály T tisztjeként, a nyugati "imperialista" országokból a "szocializmust építo" Magyarország felé irányuló felderíto tevékenység elhárításán dolgozott. Írásos bizonyíték szól arról, hogy feljelentése alapján letartóztatták, és szökés közben a Bartók Béla út sarkán agyonlotték Czebe Jeno vezérkari alezredest. Tanúvallomásával hozzájárult, hogy gyanúba fogják, majd letartóztassák, elítéljék, majd bitón kivégezzék Kozma István altábornagyot a Székely Határorség volt parancsnokát. Feljelentette Berkó István vezérkari alezredest, volt hadiakadémiai tanárát, aki hosszú börtönbüntetést szenvedett. ...Pálffy György altábornagyról életrajzi írásában, csak felsofokon nyilatkozik és barátjának nevezi.

Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy Pálffy letartóztatása után 1949-ben a Néphadsereg Tisztiházában összeült nagyaktíva szónokaként ne követelje a halálbüntetést Pálffy György és letartóztatott tiszttársai számára, továbbá ne biztosítsa táviratban Rákosi Mátyást a tisztikar töretlen huségérol. ... Sólyom László altábornagy és tábornoktársainak lefogása alkalmával egy másik nagyaktíván "fasiszta, csirkefogó bandának" titulálta az altábornagyot és társait. ... Az 1950. április 4.-én megrendezett jubileumi díszszemle parancsnokának Farkas Mihály szemelte ki és ebbol az alkalomból vezérornaggyá léptette elo. Aztán ot is elérte a diktatúra hullámokban bekövetkezo letartóztatási procedúrája.... Életét Farkas MIhály mentette meg, ki írásban parancsot adott a katonai elhárítás vezetojének, hogy minden vádpontot meggyozoen bizonyítsanak.... a Katonai Fotörvényszék1952 január 29.-én megváltoztatta az ítéletét életfogytiglai börtönre. 1956 szeptember 5.-én bocsátották el a Gyujtofogházból. ...október 14.-én (...) levelet írt Bata István akkori honvédelmi miniszterehez, felajánlotta szolgálatait a párt vezette Néphadseregnek és töretlen huségérol biztosította Bata Istvánt.... október 15-én befeküdt a Róbert Károly körúti katonai kórházba.

Az ellenorzo vizsgálatok után, október 21-én aranyér mutétet hajtottak végre rajta. E mutét halaszthatatlanságáról Király Béla mind a mai napig nem nyilatkozott. Az viszont tény, hogy 1956 október 23-án a "forradalom tábornoka" ágyban fekvo operált beteg volt. Ez a maródi állapot éppen addig tartott míg október 28-án elhallgattak a fegyverek....

A szovjet csapatokat kivonták Budapestrol.

Ezen a napon kezdodött meg Király Béla új karrierje. Elhagyta betegágyát elindult a pesti barikádok felé, de csak a Deák téri kapitányságig autózott,... október 30-án a Forradalmi Karhatalmi Bizottság vezetojévé és a Honvédelmi Bizottmány tagjává választották...

Maléter vezérornagy nem szerette a "forradalom tábornokát". November 2.-án bejelentette Nagy Imrének, ha beigazolódik gyanúja, akkor november 4.-én letartóztatja Király Bélát a nemzetorség parancsnokát. Nagy Imre egyetértett Maléter tábornokkal és vallomásában hozzátette, hogy Királyt már elobb le kellett volna tartóztatni."

Ezek után mindenki saját maga eldöntheti, hogy miként vélekedik Király Béláról.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.