A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
STEVE Electric Inc.
Szőke István
Hívjon bármikor:
Tel: 514 981-5527 
vagy (450) 688-59831

KERESÜNK

magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával. Tel: 514-288-7966 kérje Tibort.

Kálvin születésének 500. évfordulóját ünnepli a világ reformátussága

Magyar Krónika, július 10.
2009. július 10.
Forrás: MTI
 
Kálvin János
 
Kálvin János, a református egyház megalapítója születésének péntekre eső 500. évfordulóját ünnepli a hétvégén a világ 30 ezer református gyülekezete, így a Magyarországi Református Egyház (MRE) közösségei is. A Református Világszövetség vezetői, Clifton Kirkpatrick elnök és Setri Nyomi főtitkár levélben köszönti a gyülekezeteket, amelyek ünnepi eseményeket és istentiszteleteket szerveznek erre a hétvégére – tudatta  Csoma Áron, az MRE zsinatának szóvivője. 

Tájékoztatása szerint ma délután Debrecenben, a Baltazár Dezső téren virágórát avatnak, amelyet összekötnek a Kálvin János születésének 500. évfordulójára való emlékezéssel. Bölcskei Gusztáv református püspök, az MRE zsinatának lelkészi elnöke köszöntőt mond az összegyűlteknek.
    
Miskolcon szombaton emlékülést tart az MRE tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma, az MRE zsinatának Kálvin János Emlékbizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságának Vallástudományi Szekciója. A konferenciát Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke nyitja meg - folytatta Csoma Áron.
    
A szóvivő beszámolt arról is, hogy a Doktorok Kollégiumának elnöksége és az egri Kálvin Ház Alapítvány kuratóriuma szombaton Egerben megkoszorúzza Kálvin szobrát, és leleplezi az évfordulóra készült emléktáblát is.
    
A Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárában a Kálvin és Felső-Magyarország című kiállítás, a Múzsák templomában pedig a Kálvin kontra katolicizmus című tárlat nyílik. Előbbi egy évig, utóbbi három hónapig látogatható Sárospatakon.
A borsodi Mezőnagymihályon szombaton egy eddig névtelen közt neveznek el Kálvin Jánosról. Az ünnepségen előadások is elhangzanak, valamint leleplezik a parókia falára elhelyezett emléktáblát.
    
A Rákosligeti Református Egyházközségben a vasárnapi ünnepi istentisztelet után Millisits Máté művészettörténész tart előadást Kálvin és a magyar protestantizmus címmel.
    
Csoma Áron beszélt arról is, hogy az amerikai reformátusok, a Presbiteriánus Egyház kiadott egy 60 perces DVD-t, ami a reformátor életét mutatja be. Erről szólva arra is kitért, hogy az amerikai reformátusok szombatig tartó háromnapos konferenciájukat a Montreat konferenciaközpontban rendezik, amelyen 14 neves amerikai és külföldi református teológus szól "Kálvin elméleti és gyakorlati jelentőségéről, teológiai eredetiségéről és időszerűségéről" - mondta.
    
Kálvin János 1509. július 10-én született a franciaországi Noyonban. Fő műve A keresztény vallás rendszere című munka, amit Bázelben adtak ki.
   
 Strasbourgban a hugenotta menekültek lelkipásztora is volt, s Melanchthon 
Fülöppel kidolgozta az ágostai hitvallás módosított változatát.
    
Genfben létrehozta a világitól független egyháztanácsot (konzisztórium), amely 9 lelkészből és 12 világi tagból állt. A szigorúan a bibliai-igei alapokra épülő egyházi rendtartásának elemeit (csecsemőkeresztség, úrvacsora, presbitériumi hatalomgyakorlás, gyülekezeti tagok egyenlősége) később a református és presbiteriánus egyházak beépítették szabályzatukba.
    
Teológiájának legfontosabb gondolata Jézus Krisztus középpontba állítása volt, akinek megismerése egyedül a Szentírás által lehetséges. Tanítása szerint az Ószövetség és Újszövetség szorosan egymásra épül, mindkettő Jézus Krisztusról, az isteni kegyelemről, Istennek az emberrel kötött szövetségéről szól.
    
Kálvin Genfben templomi használatra javasolta a zsoltárokat, írásai fontos szerepet játszottak a francia irodalmi nyelv kialakulásában. Kórházat, árvaházat, szegényházat is alapított.
    
Kálvin 1564. május 27-én hunyt el, végrendelete szerint Genfben jeltelen sírban temették el, feltételezett nyughelyén emléktábla áll.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.