A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Vezetőség választás a
Montreali Magyar Bizottságban

Magyar Krónika, június 12.
Montreál
 

 A ma Montreali Magyar Bizottságnak  (MMB) nevezett szervezet 1942 márciusában alakult meg, egyházi és polgári szervezetek közös megegyezése alapján,

Montreali Magyar Egyházak és Egyesületek Nagybizottsága név alatt.

Alapító Egyesületek: 

Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Egyházközség
Magyar Református Egyház
Hungária Társadalmi Egyesület
Szent István Magyar Otthon
Székely Kultúr Egyesület.

Ez a Bizottság nem társadalmi egyesületnek, nem  klubnak, nem is  kultúr-egyletnek és nem baráti körnek alakult.!  Ez "csúcs-szervezet",  melynek tagjai a magyar közösség, a magyar etnikai csoport  szervezett egyesületei. 

Miért is jött létre ez a szervezet?
Mivel Magyarország a németek szövetségeseként vett részt a második világháborúban,  az egyesülés  alapvető oka az egységes, egymást védő magyar front kialakítása volt, a háborús évek alatti hatósági zaklatásokkal szemben.
Természetesen egyéb célok elérése is közrejátszott a Nagybizottság megalakításában, mint például az összmagyarságot érintő ügyekben való eljárás, közös megmozdulások szervezése, azok irányítása és koordinálása a Kanadába újonnan érkező magyar honfitársak tanáccsal és amennyiben mód van rá, anyagiakkal való ellátása, segítése, a montreali magyarság egységes képviseletének biztosítása mind a hivatalos kanadai hatóságok, mind pedig más nemzetiségi csoportok felé.
A magyar nevelési intézmények támogatása a magyar kultura megőrzésének, fejlesztésének, annak a kanadai lakossággal való megismertetésének előmozdítása, folytonosságának biztosítása.

Az évek során bebizonyosodott, hogy  a Nagybizottságnak fontos és nélkülözhetetlen szerepe van a montreali magyarság életében, szavának súlya van kanadai hivatalos fórumok, hatóságok előtt.

A még eredményesebb közös fellépés, a belső munka megjavítása, a szervezettség megerősítése  céljából 1980-ban az Alapszabály áttdolgozásával egyidőben, névváltozás is történt.

A Csúcsszervezet új neve:
Montreáli Magyar Bizottság

Ezzel egyidöben az MMB-t a quebeki kormánynál hivatalosan bejegyezték, regisztrálták, ami az eredményes működéshez elengedhetetlenül szükséges volt.

Az alapítás óta az MMB-nek tizenkét (12) Elnöke, vezetője volt,  akik mind köztiszteletben álló tagjai voltak a magyar közösségnek.

Jelenleg tizennyolc (18) tagdíjat fizető Tagegyesület képviselteti magát az MMB-ben, demokratikusan megválasztott tisztségviselővel.

Az MMB Vezetőségét, az Alapszabálynak megfelelően, szintén demokratikus alapon a tagegyesületek tisztségviselői, küldöttei választják meg saját maguk közül.  A két évre  megválasztott tisztikar felelős a Bizottság munkájáért, pénzügyi működéséért és köteles évente legalább egyszer beszámolni a Taggyűlésnek munkájáról, annak elfogadását, jóváhagyását kérve.

2009 májusában a MMB tagegyesületei új vezetőséget választottak,  név szerint:

Elnök:                                               Csukly Andor
Társelnök  :                                       Kelemen Tibor
Alelnökök:                                         Ft. Androvich Tamás, Rev. György Attila
Titkár:                                               Széll  Attila
Pénztáros:                                        Palkó  Aliz
Szervezők:                                        Ciamarra  Júlia, Madarász Viktória
Jegyző:                                             Tóth  Jutka
Szervezőbizottsági tagok:                   Legányi Emőke, Somodi  Tibor      

Sok sikert és eredményes munkát kívánunk az új vezetőségnek!!
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.