A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Egy Napóleonról szóló squamish legenda

(Részlet Emily Pauline Johnson-Tekahionwake: Vancouveri leg
endák című kötetéből)

Magyar Krónika, május 7.
Montreál
Fordította: Salyné Zirczy Ilona

 

.a sikeres indián harcosok mind valahol magukon viselték egy tengeri kígyó gerinccsigolyáját, mert a "Medicine Man" (a Varázsló) a hatalmat rájuk vetette úgy, hogy ők nem voltak személyesen ennek a "varázslatnak" a hatása alatt, de amint közeledtek egy ellenséghez, a "varázslat" működésbe lépett, és a szerencsés talizmán tulajdonosának győzelme biztosítva volt. Létezett egy különösen hatékony gerinccsigolya, melyet a nagy squamish család harcosai egy évszázadon át nagyra becsültek és magukon viseltek. Ezek a harcosok minden ellenséget, akivel szembekerültek, legyőztek, mindaddig, míg a Talizmán olyan híres nem lett, hogy az egész "Törzs" totemoszlopát átalakították és ennek a csúcsát egy tengeri kígyó gerincoszlopa egyetlen csigolyájának képmásával ékesítették.
Körülbelül ez volt az a kor, amikor Napóleon első nagy sikereinek híre kezdett átkelni a tengereken; nem a szárazföldi utakon. És talán éppen itt rejlik az Eltemetett Tengerparti Történet, melyet a nálam kutatásban ügyesebbek megfejthetnek. Törzsfő barátom a leghatározottabb volt az indiánok Napóleon-ismeretének forrása felöl.
"Feltételezem, hogy Maga erről Québecből kapott hírt a francia hittérítők útján." - jegyeztem meg. "Nem, egyáltalában nem!"- tiltakozott hevesen. "Semmiképpen nem Keletről; mi egy bizonyos keleti országból kapjuk ezeket a híreket, egy helyről, melynek Oroszország a neve!" De azt, hogy ki hozta a hírt és milyen módon jutott el idáig, nem tudta jobban részletezni. Viszont a squamish családban furcsa dolog történt ebben az időben.
Még mindig erős vérségi kapcsolat volt köztük, de a család utolsó életben lévő férfi tagja, egy igen öreg harcos volt, számos csata hőse és a Talizmán tulajdonosa. Halálos ágyát családja három generációját képviselő asszonyai vették körül: felesége, nővérei, leányai, leányunokái, de egyetlen férfi sem. Egyetlen véréből származó saját fiú utódja sem állott ott, hogy sürgesse a távozó harcos szellemét a béke és bőség honába.
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.