Magyar Krónika
Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnökének felszólalása az ENSZ Közgyűlésen
Magyar Krónika 2023. 10. 27. esemény
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Of the people, by the people, for the people.

Mindannyian jól ismerjük a gettysburgi beszéd leghíresebb szavait. Azt már kevesebben, hogy Abraham Lincoln ezeket a szavakat az egyik legnagyobb magyartól, az 1848-as szabadságharcunk vezérétől, Kossuth Lajostól kölcsönözte. Aki éppen ezen a napon, szeptember 19-én született.

Igen tisztelt Elnök Úr! Excellenciás Hölgyek és Urak!
„Mindent a népért, mindent a néppel együtt, semmit a népről a nép feje felett.” Ez a szuverén magyar állam legfőbb célja és szabadságunk biztosítéka.
A magyar emberek békét és biztonságot akarnak. Hányattatott ezeréves történelmünk Európa szívében - a huzatos Kárpát-medencében -, háborúkkal, elnyomással és megszállással, forradalmakkal és szabadságharcokkal telt. Ismerjük a kiszolgáltatottság érzését. Tudjuk, milyen szétszakítottságban élni és milyen szenvedést okoznak a háborúk. Tudjuk, milyen kincs a szabadság és mennyire fájdalmas, ha megfosztanak tőle.

Magam is a szovjet elnyomás évtizedei alatt születtem, amikor hazám nem volt szabad. A puhuló kommunista diktatúrában eltöltött gyerekkor kitörölhetetlen nyomokat hagyott nemzedékemben.
Mindenfajta elnyomás elutasítása ösztönné alakult nálunk.
Ezért is ítéljük el világosan és egyértelműen a nemzetközi jog megsértését, egy másik állam megtámadását, Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, ami hatalmas szenvedést és pusztítást okozva döntötte romba Európa addig békés életét is. Az áldozatok mellett és a további eszkaláció ellen vagyunk.
Ezért is nyújtunk humanitárius segítséget Ukrajnának és a háború elől menekülőknek. Méretünkön és erőnkön felül segítünk.
Ezért is hangsúlyozzuk, hogy százötvenezer magyar ember él Ukrajnában, Kárpátalján, akik osztoznak minden nehézségben és küzdelemben, áldozatban és a sikerben. Ez a háború, minket, magyarokat közvetlenül is érint. Nem egyszerűen a szomszédunkban van, hanem Ukrajna területén élő magyar apák és fiúk is adják életüket a lövészárokban. Ezért békét akarunk. Hazánkban, Ukrajnában, Európában, a világban. Békét és az abból fakadó biztonságot.

Excellenciás Hölgyek és Urak!
Magyarország kiáll Ukrajna területi integritásáért és függetlenségéért. Megértjük Ukrajna szándékát, hogy az európai országok közösségéhez szeretne tartozni, ezért elvárjuk mindazon értékek képviseletét, amelyek közösségünket jellemzik: határozottan beleértve ebbe a nemzeti kisebbségek védelmét és jogainak teljeskörű biztosítását. Nem szóban, tettekben.
Zelenszkij elnök úr meghívására a háború kitörése óta kétszer jártam Kijevben. Láttam, milyen szenvedésen mennek keresztül a családok. Láttam, mit élnek át, ha megtörik a béke. Találkoztam ukrán és magyar emberekkel, akik elvesztették családtagjaikat. Találkoztam ukrán kisgyerekekkel, akik számára Magyarország segítségével létesítettek óvodát, akiktől a háború elveszi a felhőtlen gyerekkort
A szenvedés elsősorban a családokat érinti: az édesanyákat, akik férjüket, fiaikat veszítik el, az édesapákat, akik épphogy felnőtt fiaikkal mennek a harctérre, a gyermekeket, elveszítik a biztonságérzetet és a jövőbe vetett hitet.

A békének nincs alternatívája. Mihamarabb megálljt kell parancsolni az öldöklésnek, az iszonyatos pusztításnak. A háború sosem megoldás. Tudjuk a béke csak akkor kerül reális közelségbe, ha legalább az egyik fél elérkezettnek látja az idejét a tárgyalásoknak. Nem dönthetünk az ukránok helyett arról, hogy mennyi áldozat készek vállalni, de kötelességünk képviselni saját nemzetünk béke iránti vágyát. És mindent meg kell tennünk a háború eszkalációjának elkerüléséért.

Mi édesanyák tudjuk: minden háborúban a gyerekek a legkiszolgáltatottabbak. A háború őket sújtja a legjobban. Pedig nekik lenne a legnagyobb szükségük a biztonságra, a stabilitásra, az állandóságra. A háborúban ezeket veszítik el. Magyarország mindig is tisztelettel fordul más nemzetek felé. Szövetségeseinkhez hűek vagyunk, partnereinkhez lojálisak. Büszke és aktív tagjai az Egyesült Nemzetek Szervezetének, a NATO- nak, az Európai Uniónak és az Európa Tanácsnak. Méretünkön, gazdasági súlyunkon felül is kivesszük a részünket a közös feladatokból. Lovas nemzetként egyenes tartással, őszintén beszélünk.
Itt vagyunk az ENSZ-ben, New Yorkban, állam- és kormányfők, a világ vezetői. Összegyűltünk, ahogy minden évben tesszük. Abban az ENSZ-ben, amit elődeink békevágya hozott létre. Követeljünk tűzszünetet és az igazságos békét!

Excellenciás Hölgyek és Urak!
Of the people, by the people, for the people. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy a magyar fiatalok üzenetét is továbbítsam a világnak. Megkértem Magyarország ENSZ Ifjúsági Küldöttjét -
- Offenbächer Csengét, aki ma itt van velünk – segítsen megfogalmazni a magyar fiatalok üzenetét. Ezt a mondatot kaptam tőlük: „Ma még nagyobb szükség van az egymás iránti szolidaritásra, mint eddig bármikor.”

A fiatalok érzik tehát, hogy figyelnünk kell egymásra, nem engedhetjük el a másik felénk nyújtott kezét.

Excellenciás Hölgyek és Urak!
Idén tavasszal Ferenc pápa Magyarországon, Budapesten, a nemzet főterén, a már hivatkozott Kossuth Lajosról elnevezett téren, több tízezer ember jelenlétében így imádkozott: „öntsd az emberek és a népek vezetőinek szívébe a vágyat, hogy a békét építsék, hogy a következő nemzedékeknek a remény jövőjét nyújtsák, ne a háborút; egy bölcsőkkel és nem sírokkal teli jövőt;” Három napja fejeződött be az ötödik Budapesti Demográfiai Csúcs, amely a demográfiai kérdések legjelentősebb nemzetközi fóruma. A világ egy jelentős részének a háború mellett olyan nehézséggel is szembe kell néznie, amely
belülről sorvasztja el. Európában és az Önök országai jelentős részében a demográfiai tél jégkorszakba fordult. Öt kontinens hatvan országából érkező állami vezetők, gondolkodók, demográfiai szakemberek, családszervezetek és szakmai műhelyek képviselői keresték a választ arra, hogyan védhetjük és erősíthetjük meg a családokat. Ha ezzel nem foglalkozunk, az már a közeljövőben felmérhetetlen hatással lesz a gazdaságra, a társadalmainkra, a biztonságunkra.
Elon Musknak igaza lehet, amikor azt mondja, hogy a demográfiai hanyatlás súlyosabb probléma, mint a klímaválság. A világ valódi és visszafordíthatatlan változására alig figyel valaki. Ha nincs gyermek, nincs jövő. Mi értelme vigyáznunk a Földre, ha nincsenek gyerekeink, unokáink, akiknek továbbadhatjuk?

Ha a gyermektelenség válik általánossá, ha továbbra is évről-évre kevesebb gyermek születik meg, mint ahányan eltávoznak, szeretett és biztonságosnak hitt világunk szertefoszlik.
Mi, magyarok, a demográfiai válságra a megoldást a családok megerősítésében és támogatásában látjuk. Az a célunk, hogy mindenki teljes, boldog családi életet élhessen, és minden olyan gyermek megszülessen, akire a fiatal párok vágynak.

Magyarország a világon elsőként helyezte a családok megerősítését, a demográfiai válság leküzdését középpontba. Széleskörű családtámogatási rendszert építettük fel. A családok támogatására a legtöbbet költünk az Európai Unión belül. Ez nem döntötte romba a magyar gazdaságot, éppen ellenkezőleg: a családok megerősítése gazdasági értelemben is pozitív.
Megvédjük a szülők szabadságát. Határozottan kiállunk amellett, hogy a gyermeknevelés joga nem az államé, nem is az NGO-ké, nem a média- és tudatiparé, hanem a szülőké.

Az, aki gyermeket vállalt, bármikor kész megharcolni azért, hogy a gyermeke békében és szabadságban élhessen. A családok generációról generációra örökítik át értékeiket, minden nehézség, minden történelmi trauma, minden kihívás közepette.

A Demográfiai Csúcs üzenete az idén 150 éves Budapestről világos: a családpárti erők kiállnak az értékeik és érdekeik mellett. Akkoris, amikor a család- és gyermekellenes ideológiák soha nem látott támadásba lendülnek. Sőt, akkor különösen.

Felismertük: a család a biztonság záloga. Az erős, egységes és egészséges család garancia a biztonságra.

Köszönöm, hogy meghallgattak.