Magyar Krónika
Kettős gyilkosság és rengeteg kérdés: mi történt Szarajevóban?
Magyar Krónika 2023. 06. 29. eseményAknai Katalin, Molnár F. Tamás
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Ferenc Ferdinánd és feleségének meggyilkolása a történelmi közhely ideális modellje. Tudni vélünk mindent, ami lényeges, és már lapozunk is tovább, hiszen ez csak egy epizód, ha úgy tetszik egy prológus az európai civilizáció ősbűnéhez.
Egy tragikus esemény az illusztrátorok lapjain

Érdemes-e a következmények horderejéhez képest annyira apró, mikrotörténeti mozzanatot vizsgálni, mint amilyen egy lövedék bemeneti nyílása vagy a fej elfordításának a szöge? Továbbá mit mondanak nekünk a korabeli sajtóillusztrációk a 20. század legelső kataklizmájához vezető merényletről? Ebben lehet segítségünkre a történelem és az orvostudomány közös kutatása.

Szarajevóban az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökös főhercegét és feleségét szállító autó a Miljacka folyócska partján futó Appel Quay-on a Latin-hídnál lévő sarkon utat tévesztve megállt, hogy visszatolatva folytassa útját. A kocsi mellett, a járdán álló Gavrilo Princip, a gyilkosságra szervezett Fekete Kéz terrorcsoport egyik tagja közvetlen közelből két revolverlövést adott le. Az első lövés a hercegnőt, a második a trónörököst érte, és mindkettő halálos volt.
A jobb hátsó ülésen utazó Chotek Zsófia hercegnő azonnal, míg a nyakán megsebesült főherceg tíz perc múlva halt meg a közeli palota sezlonján. A még aznap éjjel elvégzett boncolás, a rendőri és ügyészi vizsgálatok, a bírósági eljárás számos lényeges részletet tisztázott, amelyet a későbbi emlékiratok, személyes beszámolók és a két háború közötti publikációk részint árnyaltak, részint tovább ködösítettek.
A merénylet híre órákon belül elterjedt a világsajtóban, és a trónörököspár meggyilkolásának reakcióját a nemzeti, kulturális szimpátiáktól függetlenül a megdöbbenés uralta. A merényletről mind pontosabban tudósítani akaró sajtóorgánumok a riportfotók hiányából fakadóan úgynevezett fantáziarajzokat mutattak be az olvasóiknak. A főhercegi pár hivatalos fotóin, ceremoniális képein kívül a kor fényképezéstechnikai adottságai miatt másra nem is igen hagyatkozhattak.
Ma sem nagyon ismerünk az egyik összeesküvő letartóztatását rögzítő képen, illetve a Latin hídhoz közeledő főhercegi autó fotóján kívül más egyidejű vizuális dokumentumot. A kor sajtójában bevett megoldás ezért az események élményszerű bemutatására a rövid képsorozat, az alkalmazott grafika volt. Jelen tanulmányunk fő tárgya ezen sajtógrafikák történeti hitelességének vizsgálata, és a kánonba merevült képi validitásuknak elemzése. 
Amint az várható volt, a bécsi lapok illusztrátorainak munkái tükrözték leghűségesebben a szarajevói események valóságát. A bécsi Illustrierte Kronen Zeitung rajza, amely mintha Gavrilo Princip mögötti-optikával készült volna, szinte fényképszerű hitelességet áraszt magából.

A valóságban azonban Gavrilo Princip a járdán állt és nem az úttesten, kissé hátrább, a sofőrrel egy magasságban. Az első lövés nem az ajtót érte, ahogy azt a rajz mutatja, hanem az oldalsó panelt ütötte át. Ez utóbbi momentum egyébként egyetlen más ismert illusztráción sem szerepel. Érdekes, hogy csak a német illusztráción látszik majd a sofőr oldali pótkerék: innen ez hiányzik. Viszont a leadott lövések sorrendjének megfelel az a tény, ahogy Chotek Zsófia már az ülésbe roskad. Az újságolvasó eközben a második lövés pillanatát szemléli: a főherceg mereven néz gyilkosára.
Ezzel szemben a Neue Freie Presse képtudósításán már azt láthatjuk, hogy a főherceg a felesége felé hajolt, amikor a lövés érte, ami egy önfeláldozó, védő mozdulatnak felel meg. Több bécsi és a Monarchia egyéb nagyvárosi napilapjában is számos utalás található e gáláns magatartásra.

További értelmezések a sajtóban

A német illusztrátor, Felix Schwormstadt litográfiája, amely későbbi olajfestmény alapjául szolgált, két nappal később, az Illustrierte Zeitung Leipzig-ben jelent meg.
A kép a populáris kultúra kódjaival operálva dramatikus dinamikát ad a résztvevők hullámzó testnyelvének. Az egyszerre rettegő és önfeláldozó hercegnő (aki a valóságban ekkor már halott volt), pajzsként veti magát férje elé, magyarán az illusztrátor az első lövést a trónörökösnek szánja. A háttérben felsejlő minaret, finom allúzió is lehet a Berlin-Bagdad tengelyre. Itt a tányérsapkák és csákók komponált menüettjében a valóságban viselt főhercegi tollas kalpagnak sincs helye, a történeti hűség ismét áldozatul esik a hatásos látvány előállítása parancsának. A később festménnyé transzformálódott fametszet a műszaki részletek (autó: a pótkerék!) iránti németes akkurátusságot egyesíti az esemény drámaiságát kifejező kompozíciónak.
Mit láthatunk a francia Petit Journal színes rajzán? Az illusztrátor tartja magát a már bevált hierarchiához: nyilván a trónörökös volt az elsődleges célpont. Gavrilo Princip ezen a képen az autó bal oldala felől közeledik, de az áldozatok ülésrendje valós. Az opera fináléhoz illő beállításban az ünneplő polgárokkal tömött erkélyes utcakép, az előtérbe bemozduló fezes alak és a háttér minaretjei inkább Oránt vagy Algírt idézik, mintsem Szarajevót. Ami a trónörököspár autóját, az osztrák udvari hintógyár építette karosszériájú, 1910-es Gräf & Stift Double Phaeton nehéz túrakocsit illeti – azt a franciák szintén a saját képükre formálták, és az így leginkább egy Renault Landaulette típusú autóra hasonlít.

Az olasz La Domenica della Corriere rajzán a hercegnő operai mozdulattal veti magát a pisztoly és férje közé. Az illusztráción – ahol az ülésrend szintén téves – a háttérbeli lovasroham hivatott a drámai erő növelésére. A fezes alak szimbolikus ereje itt sem marad kihasználatlanul. Az újságrajzon a tettes és az autó viszonya pontos, de az első lövés itt is a trónörökösnek jár.
Az amerikai sajtó is már másnap részletekkel szolgált a merényletről. JB Hazelton rajzán megjelenik valamennyi, a többi alkotásról is ismerős hely és hangulatfestő elem: az előtérben a fezt viselő helybéli, a vörös kabátos dzsidások oszlopa élén ügető lovastól, a háttérben a turbános, jellegzetes keleti, bazári helyszínt színesítő alakokig. Az obligát fezes fej innen sem hiányzik. Az elkövető az újságosfiú/sofőrsapkája alapján azonban lehetne akár egy amerikai anarchista is. Az ülésrend, amely egyébként valósághű, alkalmat ad a szöveges részek illusztrációjára: Ferenc Ferdinánd testével védi, fedezi Chotek Zsófiát.
I.B Hazelton újságillusztrációja alapján készített olajkép
Összességében elmondható, hogy az írott és a vizuális interpretációk az áldozatok hősies, fenséges magatartását sugallják. Mindezek azonban nem szolgálnak elégséges bizonyítékot az események valósághű ábrázolására. A bonclelet birtokában azonban megkísérelhető az események pontosabb rekonstrukciója.

A még aznap éjjel elvégzett boncolás a főherceg nyaka jobb oldalát ért lőtt sebből való elvérzésben állapította meg a halál okát. A lövedék szétszakította a nyaki gyűjtőeret, épen hagyta a nyaki verőeret, megsértette a légcső falát jobb oldalon, és a nyakcsigolyában állt meg. A főhercegnő azonnali halálát a nagy hasi erek kiterjedt roncsolásából való elvérzés okozta.
A 9mm-es fémköpenyes lövedéket épen távolították el a medencéből, ami azért érdekes, mert a magas csőtorkolati energiától hajtva az autó karosszériáján is deformitás nélkül haladt át. A bécsi hadtörténeti múzeumban ma is látható főhercegi kabáton a vérfoltból sejthetően a sérülés a bal oldalon lett volna. Ezt gondolhatták a helyszínen lévő orvosok is, mert mint látható, a segítség reményének hevében a kabát mellének bal oldalát vágták fel.
Ez a feltételezés és helyzet felelt is volna meg az újság illusztrációk, különösen Hazelton ábrázolta védelmező mozdulatnak. A bal hátsó ülésben ülő, jobbra előre elmozduló, magát a felesége elé vető férfi felsőteste és nyaka bal oldala kerülne ekkor a pisztolycső elé. A fekete fehér fotón azonban jól látszik, hogy a vérfolt lecsorgás révén jutott át bal oldalra jobb felől, ami megfelel a boncleletnek is. Mi több, a gallér alatt közvetlenül, jobb oldalon látszik a kicsiny bemeneti nyílás is. 

Rekonstrukció

Az ismert sérülések egyértelműen meghatározzák az áldozatok testhelyzetét. A főhercegnőt ülő helyzetben éri a lövés, a masszív vérzés és a hashártyareflex együtt okoznak azonnali halált. Következésképpen a valóságot az osztrák lap mutatta be legjobban olvasóinak. A főherceg nyakát jobb oldalon érő lövedék kizárja, hogy jobbra, a felesége felé, elé forduló helyzetben érte volna a lövedék. Ennél pontosabb helyzetleíráshoz csak az anatómiai közelítéssel juthatunk. Kulcskérdés, hogy milyen testhelyzetben lehet olyan lőcsatornát rekonstruálni, mely a nyaki ütőeret épen hagyja, a vénát roncsolja és a nyakcsigolyában végződik.
A hangszálat beidegző visszahágó ideg sem sérülhetett meg, mert a főherceg még szólt néhány érthető szót. A boncleírásból ismert bemeneti nyílás ismeretében ultrahang segítségével rekonstruáltuk azt a testhelyzetet, amelyben a három említett anatómiai képlet a boncleletben szereplő viszonyba hozható. Ez pedig az volt, ha a vizsgált személy nyaka balra, felfelé mozdul el.
Ha ehhez hozzávesszük az egyenruhán, épp a fémgallér pereme alatt lévő bemeneti nyílást, akkor egy kissé felemelkedő, a fejet hátrabillentő mozgás képét kapjuk. Az ülésből hátra és kifelé emelkedő, a fegyvertől menekülő test pozíciója ez.
Rekonstrukciónk szerint Gavrilo Princip körülbelül két méterre állt az éppen megálló autó mellett, a sofőrrel egy magasságban, amikor az első lövést leadta. A maroklőfegyverhez alig szokott, gyengén képzett, vékony testalkatú fiú a pillanat feszültségében (egyik vallomása szerint nem is nézett a célra) felemeli a pisztolyt és a hozzá legközelebbi alakra süti el, aki a hercegnő. A maroklőfegyverrel való képzés során ismert, nehezen korrigálható hiba, hogy a lövő kéz akaratlanul is belenyom a fegyverbe, lefelé húzva a lövést.
Az izgalom okozta sietség és a lőfegyver-kéz interakció erőinek eredője – e két tényező vélhetően együtt volt felelős a következményért –, hogy a lövés „korai”, a nyitott autó oldallemezén áthatolva a hercegnő alhasába fúródik. Gavrilo Princip a fegyver visszarúgásából és a hangból észleli az elsütés „korai” voltát. A félautomata pisztoly újratöltése alatt korrigál, azaz feljebb és az igazi célra, a tollbokrétás tábornoki kalpagot viselő főhercegre tüzel. Az első lövés véletlen találat, a második, a sikeresen végrehajtott korrekció után sikeres találat. Az első lövés egy biztosan halálos, a második még a mai feltételek mellett is csak pár percig hagyott volna, és akkor is csak mérsékelt esélyt a túlélésre.
A nyaki ütőér nem sérült, a légcsőmetszés pedig ekkor már ismert, bevett beavatkozás volt, a korban pusztító torokgyík (diftéria) okán. A nyaki véna ellátható lenne, legalábbis elvben. Mint tudjuk, nem így történt, mert a seben kívül semmi egyéb nem volt adott.
A ránk hagyományozott vizuális emlékezetet történethamisítói szerepében látjuk. A feltárt, igazolt valóságnak az összképre, a következményekre nincs