Magyar Krónika
Az ártatlanság kora
Magyar Krónika 2021. 12. 27. esemény
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A zirci ciszterci apátsági barokk templomot az 1732-es években kezdték el építeni a Heinrichauból érkező ciszterci szerzetesek az első, 1182-es alapítású román kori templom még álló köveiből.
A templom csodálatos berendezései, liturgikus tere, freskói, orgonái alapján az ország legegységesebb barokk templomai közé sorolható. Az 1891-es évben történt restaurálás folyamán - amelyről bővebb írásos dokumentum nem maradt fenn - a most látható eredeti templombelsőt - a neobarokk stílusjegyeinek megfelelően - erőteljesen megváltoztatták. A jelenlegi képe jóval élénkebb színeket tartalmaz, világosabb, életvidámságot sugalló, emellett eredeti barokk az 1995-ben kezdődő restaurálásnak köszönhetően.
Az első, nagyobb jövőt ígérő kezdeményezés ciszterci monostor alapítására Magyarországon III. Béla idejére tehető. Felesége, Châtillon Ágnes kapcsolatai révén Clairvaux-ból érkeztek Magyarországra francia szerzetesek, így jött létre Zirc 1182-ben.

A Ciszterci Rend határozatában szerepelt az új monostorok alkalmas helyének kiválasztása, valamint az is, hogy világi kegyurak ne szóljanak bele a rend életébe, gazdálkodásába. Az alapítás fő oka, hogy imájukkal és istenszolgálatukkal segítsék a királyt, annak családját és népét az üdvözülésben. Másodlagosan következett csak a földművelés, a kézműipar, és a művészetek fejlesztése. A mongolok 1241-ben, a törökök 1552-ben dúlták fel Zirc monostorát. 1699-ben a sziléziai Heinrichau apátja, Heinrich Kalert apátságának fölös jövedelmeit a törökök rabsága alól felszabadult zirci apátság felépítésére fordította. A Magyarországra érkező ciszterciek Pápán telepedtek le, és onnan irányították az első telepeseket Zircre, hogy azok rögvest el is meneküljenek onnan. Az általuk felépített 13 házat ugyanis a kurucok nem sokkal később felégették.

A következő heinrichaui apát már megtanult magyarul, és 28 házat építtetett a telepesei számára. 1726-ban beköltöztek Pápáról, és még ugyanabban az évben elkészültek az új zirci monostor Athanasius Witwer által kidolgozott tervei is. Az alapkövet még ebben az esztendőben, márciusban letették: a munka elkezdődhetett. 1733-ban négy ciszterci szerzetes költözött be az új monostorba. 1750-re a zirci konvent száma elérte a tizenkettes létszámot, így Zirc élére perjel került, majd 1752-ben Padányi Bíró Márton, veszprémi püspök felszentelte a templomot.

II. József rendelete, miszerint a kolostorokat fel kell oszlatni, Zircet elkerülte. Részben azért, mivel a zirci ciszterciek Veszprémben tanítottak, másrészt nem akart politikai bonyodalmakat a porosz kormánnyal. A zirci szerzetesek létszáma időközben huszonnyolcra növekedett. Fegyelmezett és példás életet éltek a századfordulón, ami fénykora volt a helyi szerzetesi életnek. Közösen zsolozsmáztak egész nap, együtt énekeltek a konventmisén. Hajnali három órától este nyolc óráig tevékenykedtek, az étkezések ideje alatt pedig felolvastak és szilenciumot tartottak.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212