Magyar Krónika
Báró Lipthay Antal beszéde a Visszidensek 2. részének könyvbemutatóján
Magyar Krónika 2020. 11. 28. események Jánosi Dalma (Róma)
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Hazánkban a 45 évig tartó kommunista diktatúra átalakította Magyarország társadalmát, polgárait az állam alá rendelte, elvette az emberek méltóságát. Magyarország szuverenitása megszűnt. Lerombolták a nemzet identitását. Az embereket a bizonytalanságba, az izolációba, a félelembe kergették.

Itt, Szűz Mária országában, a szentek nemzetében, létrejött egy Istent tagadó terror, egy megfélemlítő, üldöző rendszer.

Azoknak, akik időben elmenekültek a hazánkban uralkodó durva viszonyok elől, gyermekeik már messze hazánktól külföldön születtek, magyar szülőktől, úgy ahogy boldogultak a befogadó országokban, ahogyan az adott körülmények megengedték.

Közöttük a közös nevező a mély hiányérzet volt, a haza, az elfelejthetetlen Magyarország iránti honvágy. Szívünkben dobogott a magyarság szeretete. Ahol a lehetőségek engedték létrejöttek magyar közösségek, ahol meltó módon fenntartották a magyar hagyományokat.

Az 1956-os magyar forradalom, hatalmas hangú kiáltás volt, amelyet a világ minden sarkán lehetet hallani, az volt a kommunizmus hitelességének a vége. A szabad világ világosan látta mire képes a marxista-leninista ideológia. Több 10.000 magyarnak kellet az életét feláldozni, hogy a világ végre megértse, hogy milyen aljasságra képes a kommunizmus, és milyen erőszakosan bánik az emberekkel.

33 év után, 1989-ben, Krisztus egész életének távlatában, Magyarország kezd feltámadni.

Az 1956-ban létrejött kiáltás nem hangzott hiába.

33 év után a szabadság az újra indult. Ahogy a szovjet hadsereg elhagyta országunkat, a szuverenitás helyreállt. Az ország kezdett megújulni. Érezni a szabadság hatását. Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből és a KGST-ből, tagja lesz a NATO-nak és az EU-nak. Lassan visszatérnek a keresztény értékek a napirendünkbe. A nemzetet védő politika teret nyer, messze a bal oldali, globalista, liberális elképzelések fölött. Magyarország kezd méltó helyet elfoglalni Európában. Ebben a folyamatban, sok jelentős kezdeményezés révén, a nemzet identitása erősödik, ami érezhetővé válik az egész világban.  

Ebben a folyamatban a Magyarország Barátai Alapítvány, már sokat tett, tesz, és még biztosan sokat fog tenni Magyarország pozitív elismeréséért szerte a világban.

A Visszidensek könyv kezdeményezése nem csak egy jó tartalmú könyvsorozat, azon túl egy kiváló tett Magyarország megújulásában.

Szívből köszönöm a Magyarország Barátai Alapítvány elnökének, Prof. Vizi Szilveszternek, hogy elindították ezt a kitűnő sorozatot! Köszönöm a szerzőnek Gyuricza Péternek, és a szervezőnek, Karlócai Orsolyának a fáradozásait!

Ezzekben a történetekben nyilvánvaló válik, hogy a hazaszeretet mélyen lakik a szereplők szívében és lelkében. Lehet érezni az erős közös nevezőt, hogy a kinti és hazatérő honfitársaink készen állnak a haza szolgálatára, arra vágyva, hogy a jövendő nemzedékek boldogulhassanak egy olyan Magyarországon, ahol a szabadság, a szuverenitás, az önállóság, és méltóság, uralkodik, megőrizve történelmi értékeinket, amelyek több mint 1000 éves hazánkat Istenhez kötik.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212