Magyar Krónika
Újraindult a vita tutanhamon sírjának esetleges rejtett kamrái körül
Magyar Krónika 2020. 03. 06. események
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Ismét fellángolt a vita az ókori Egyiptom régészetének egyik legnépszerűbb és legizgalmasabb rejtélye körül: lehetnek-e rejtett kamrák Tutanhamon fáraó 1922-ben feltárt sírjában?
Tutanhamon aranyszarkofágja (kép forrása: needpix.com)
A közelmúltban több alkalommal, számos régészcsoport által vizsgált kérdésre eddig igen biztosan nemlegesnek tűnt a válasz, azonban most egy, a volt régiségügyi miniszter, Mamduh Eldamati által vezetett kutatás alapján úgy tűnik, mégis lehetnek további járatok a híres fáraósír mellett.

Az elveszett királyné sírja?

Eldamati csapata földradarral vizsgálta meg a 3400 éves temetkezési hely körüli területet, és állításuk szerint az ifjú fáraó nyughelyének falától néhány méterre, azzal egy szinten korábban ismeretlen, folyosószerű űrre bukkantak. Az eredményt a Régiségek Legfelsőbb Tanácsának is átnyújtották.
Ray Johnson, a Chicagói Egyetem Luxorban működő Keleti Intézetének egyiptológusa szerint az adatok "rendkívül izgalmasak". Johnson véleménye szerint "nyilvánvalóan van valami a sírkamra északi falának túloldalán".
A múltban a kérdést többször vizsgálták a terepen dolgozó szakemberek, e vizsgálatokból azonban egymásnak ellentmondó eredmények születtek, és sok kutató nem helyesli a feltételezés további feszegetését.
Legutóbb Francesco Porcelli, a Torinói Egyetem Politechnikai Intézetének fizikusa végzett a sírkamrán belülről földradaros vizsgálatot 2017-ben. Porcelli kitart amellett, hogy eredményei kizárják a rejtett terek létét.
Az egyetlen érintetlen állapotban feltárt egyiptomi uralkodósír rejtélyei azért is izgatják ennyire mind a tudományos köröket, mind a közvéleményt, mert sokan feltételezik, hogy a szóban forgó kamrák Tutanhamon anyósa, Nofertiti királyné maradványait rejthetik.
Nofertitiről úgy tartják, Tutanhamon uralkodása előtt maga kormányozhatta a válságban lévő Egyiptomot férje, Ehnaton halálát követően.
Eldamati csapata Tutanhamon sírkamrájával azonos mélységben, ám attól keletre érzékelte az arra merőlegesen, a fáraó sírjának lejáratával párhuzamosan futó járatot, amely körülbelül két méter belmagasságúnak és legalább tíz méter hosszúnak tűnik.
Egyelőre nem biztos, hogy a feltételezett járat összekapcsolódhat-e valahol Tutanhamon sírjával (amelyet a régészeti zsargonban KV62-ként ismernek), vagy teljesen különálló egységet képez.
A kutatók szerint tájolása arra enged következtetni, hogy van kapcsolat a sír és az új járat között, mivel az egymástól teljesen különálló sírokat más-más szögben helyezték el az egyiptomiak.
Mindazonáltal az eddigi eredmények nem mindenkit győztek meg. Záhi Havássz, Egyiptom újra régészként tevékenykedő első régiségügyi minisztere szerint a geofizikai módszerek az országban nehezen alkalmazhatóak, és eddig mindig félrevezették a tudósokat.
Havássz emlékeztetett, hogy 2019-ben ásatást végzett Tutanhamon sírkomplexumától északra a felszínen, és nem találta nyomát további kamráknak vagy azokhoz vezető lejáratoknak.

Vitás kérdés

Nicholas Reeves brit egyiptológus szerint az új adatok érdekesek, azonban nem ott mutatják a rejtett kamrát, ahol ő számított volna rá.
Reeves, aki maga is sok időt töltött a Királyok Völgyében, 2015-ben elsőként állt elő azzal az elmélettel, hogy Tutanhamon sírjához rejtett kamrák kapcsolódnak, amelyek Nofertiti maradványait tartalmazzák. Szerinte a meglepő elhelyezkedés ellenére azonban továbbra is a híres királyné nyughelyéről lehet szó.
Nofertiti királyné híres fejszobra (kép forrása: Wikimedia Commons)
2015-ben közreadott elméletét Reeves arra építette, hogy Tutanhamon sírkamrájának festett falain egyenes vonalakat és repedéseket figyelt meg, amelyek szerinte arra utalnak, hogy e falak nem a fekükőzet szilárd részei, hanem más járatokat, kamrákat takarnak. Nofertiti jelenlétére magukból a falakon lévő ábrázolásokból következtetett.
Reeves elméletén felbuzdulva Eldamati – ekkor régiségügyi miniszterként – a sírkamra falainak két földradaros vizsgálatát is elrendelte.
Az első, amelyet egy japán csapat hajtott végre, látszólag megerősítette Reeves feltételezéseit, azonban a második, amelyet az amerikai National Geographic Society szakemberei végeztek, nem tudta reprodukálni a japánok eredményeit.
Eldamatit 2016-ban leváltották a miniszteri székből, a következő évben azonban utóda, Háled al-Anani további két csapatot rendelt a KV62 környezetének vizsgálatára, hogy eldőljön a mindenkit izgalomban tartó kérdés.
Az első – Porcelli csapata – eredményei alapján kizártnak tartotta a további járatok, kamrák létét, míg a második csapatot, a brit Terravision Explorationt a Régiségek Legfelsőbb Tanácsa kérte meg vizsgálata idő előtti leállítására.
A Terravision Porcellihez hasonlóan a sírkamrán belülről tanulmányozta a környező rétegeket, az ő előzetes eredményeik alapján azonban lehetségesnek tűnt a szomszédos üres terek léte. Eldamati ezért – immár a kairói Ain Samsz Egyetem kutatójaként – újabb nyomozást indított, ezúttal Tutanhamon temetkezési helyén kívül. Eldamati, a Terravision-csapat és az Ain Samsz Egyetem mérnökei 2019 júniusában tértek vissza a Királyok Völgyébe.
Tutanhamon sírjának alaprajza. A 2-es számmal jelölt sírkamrától északra feltételezte több kutató a rejtett kamrákat, azonban az új vizsgálat nyomai ettől keletebbre teszik őket (kép forrása: Wikimedia Commons)
Eldamati szerint legújabb eredményeiket egyetlen tényező árnyékolja csupán be: a KV62-nél nemrégiben megépített, korszerű állagmegóvó szellőzőrendszer légkondicionáló berendezései sok helyen belezavarhattak a földradar érzékelésébe, éppen a kritikus, Tutanhamon sírkamrájától északra fekvő területen. Az egyiptomi régész újabb, precízebb vizsgálat indítása felé tesz lépéseket az egyetemen.
A Terravision egyik vezetője, Charlie Williams szerint nehéz lesz úgy közelebbről górcső alá venni a sírkamra környékét, hogy nem távolítják el a berendezéseket.
Mindazonáltal bízik abban, hogy az egymáshoz közelebb végzett leolvasásokkal, illetve egy új típusú antenna segítségével néhány centiméteres hibahatáron belülre tudják szorítani a járat valószínű elhelyezkedését a sziklában. Innentől már csak követni kellene a járatot, hogy merre vezet.
"Érintetlen kell, hogy legyen"
Több más egyiptológus szerint semmi sem kizárt. Johnson úgy gondolja, lehetséges, hogy a titkos kamra Nofertitit rejti, azonban ha egy különálló sírról van szó, szerinte sokkal inkább Tutanhamon felesége, Anheszenamon nyugodhat benne – az ő sírjának hollétéről ugyanúgy nem írnak a források, ahogy Nofertitiéről sem.
Aidan Dodson, a Bristoli Egyetem egyiptológusa szkeptikus ugyan Reeves Nofertiti-elméletét illetően, azonban híve annak, hogy a KV62 mellett lehet egy másik, eddig felfedezetlen sír is.
A Királyok Völgye Luxornál – a kép középpontjában VI. Ramszesz fáraó sírjának bejárata, ettől jobbra, részben rejtve Tutanhamoné (kép forrása: Wikimedia Commons)
Dodson szerint egy vagy több, Tutanhamon idejéből való hercegnőt helyezhettek itt örök nyugalomra.
Akárkit is találnak – mondta Dodson – az "elképesztően jelentős" felfedezés lehet, mivel a Királyok Völgyének e szakaszát még az ókorban lezárta az áradások által szállított üledék.
Ez ugyanaz az üledék, amely Tutanhamon sírját is évezredekre láthatatlanná tette, ezzel megóvva azt a sírrablóktól. "Érintetlen kell, hogy legyen" – mondta a rejtett sírról.
Reeves is meglehetősen reménytelinek látja a mostani helyzetet. "Ha Nofertitit fáraóként temették el, ez lehet a valaha volt legnagyobb régészeti felfedezés" – mondta. Reeves szerint ha további bizonyítékok kerülnek elő, nemzetközi szakértői konferenciát lenne érdemes összehívni a következő lépések megvitatására.
Az egyiptológus szerint semmiféle fizikai vizsgálatot nem szabad siettetni, mivel a fekükőzeten keresztül leásni rendkívül nehéz lenne, Tutanhamon sírkamrája északi falának átfúrása pedig visszavonhatatlanul károsítaná azt.
Múlt-kor
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212