Magyar Krónika
Tisztesség és balítélet, avagy megtagadható-e a nemzet?
Magyar Krónika 2019. 12. 22. eseményekSzili Katalin
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A nemzet az összetartozás megfoghatatlan, mégis létező köteléke, amely a "nem vagy egyedül" katartikus élményét, erejét adja. Mint ahogyan egy családban a szülő akár élete árán is védi, óvja gyermekeit, úgy a nemzet államának mindenkori kormánya is felelősséget visel nemzete tagjaiért

Felelősség és tisztesség – ezt hagyta veszni az önmagát baloldalinak nevező politikai elit 2004. december 5-én. Tizenöt esztendeje annak, amikor a magyar választók erről döntöttek: Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással magyar állampolgárságot kapjon az a nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a magyar igazolvánnyal vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja? Előtte pár hónappal, 2003 nyarán jelentette be a Magyarok Világszövetsége, hogy népszavazást kezdeményez a kettős állampolgárság megadása kérdésében. A parlament szeptemberi döntésével 2004. december 5-re írta ki a voksolást. Novemberben az akkori kormánypártok vezetői, semmibe véve a választók ezeréves gyökerű, lelki kötődését a nemzethez, szégyenletes módon úgy döntöttek, hogy a kettős állampolgárság elleni szavazásra serkentik választóikat.

Mi is történt ezen a napon?

A választópolgárok nagy tömege távolmaradásával, kisebbik része pedig szavazatával tüntetett a kormányzó elit ellen, amely magára hagyta gyermekeit. Pedig voltak, akik kiáltottak, voltunk, akik kiáltottunk, hogy ne, ne csináljátok! A Magyar Nemzet akkor azt írta, hogy a tisztesség mindig kiütközik valahogyan, az igazság előbb-utóbb mindig helyrebillen. Fölmagasodni nem bírhatsz, de lobogsz még, szélkaszabolta magyar nyelv. – fogalmazta meg egykor Illyés Gyula, s ezt akár a becsületről is írhatta volna.

A becsületet tartva szem előtt, a Magyar Szocialista Párt társadalompolitikai tagozata minderről közleményt juttatott el az MSZP elnökségéhez, amelyben egyebek mellett a következő olvasható: "Az MSZP elnöksége által meghirdetett kategorikus NEM válasz eltér a baloldali érzelmű emberek jelentős részének véleményétől.

A vita alapján azt javasoljuk, az MSZP haladéktalanul vonuljon ki ebből a politikai küzdelemből, s hagyjon fel eddigi kampányával!

Bízza a részvételt és a döntést a választók szabad akaratára! Legyen az új üzenet: Szavazzon mindenki a lelkiismerete szerint!" Az MSZP társadalompolitikai tagozatának ügyvivő testülete, név szerint Déri Viktor, Gazsó Ferenc, Gráner Gyula, Kerényi György, Rubicsek Sándor, Sípos József és Vajda János írta alá ezt a közleményt. Géczi József és Kósa Ferenc, mindketten az MSZP parlamenti képviselői, szintén egyetértettek a nyilatkozattal. Akkor ez volt a becsület és a tisztesség, s nem utolsósorban bátorság is kellett hozzá, hogy ezt kimondják. Tisztelet és köszönet nekik.

Jómagam az Országgyűlés elnökeként szintén ezt képviseltem. Éreztem és tudtam, hogy honfitársaink, köztük a baloldaliak is érzik, tudják, mi a tét, értik és tudják, mi az, hogy nemzet. Mély meggyőződésem volt akkor is és most is az, hogy aki a nemzetét tagadja, gyökerét veszti. Így járt az akkori kormányzó elit.

Gyökértelenségük azóta is végigkíséri őket, nem kellene hát csodálkozniuk azon, hogy kisebb-nagyobb politikai formációkra szakadva azóta sem tudják a választók nagy tömegének bizalmát visszaszerezni. Az sem véletlen, hogy több jeles értelmiségi hátat fordított nekik. Aki viszont a nemzetének fordít hátat, az nem érdemel más politikai sorsot.

A nemzethez való tartozás kérdésében ez az ország soha nem volt megosztott. Akkor sem, most sem! Magyarnak lenni mindig is felemelő érzést jelentett és jelent, éljen az ember a világ bármely pontján.

A globalizmus sem szabdalhatja szét ezeket a kötelékeket, melyek erősítik az egymás iránti felelősséget. Felelősség és cselekvés! Cselekedni kell a mindennapokban. Nem csak környezetvédelmi pánikriadót kell fújni, óriási a felelősségünk a nemzeti gyökerek ápolásában, ezek megőrzésében, az új generációk számára történő átörökítésében is.

2010-ben a parlament megalkotta a törvényt az állampolgárságról, s mára már több mint 1,2 millió honfitársunk kapta meg. A nemzeti összetartozás napja lett június 4-e. Van nemzetstratégiánk, működik a Magyar Állandó Értekezlet, a Magyar Diaszpóra Tanács, nagyságrendekkel bővültek a vonatkozó támogatások. Tudjuk, hogy csak egy erős, összetartó nemzet képes együttesen küzdeni a kisebbségi jogokért, autonómiá­ért. Tudjuk, hogy a trianoni centenárium évében kiváltképp aktuális egymásba fonni a kezeket és össze kell kapaszkodni.

Márai Sándor azt írja: A somlói borban a magyar legnemesebb tulajdonságai élnek: keleti bölcsesség, nyugati műveltség. Van benne valami Ázsia nyugalmából és Európa kíváncsiságából. Ez a legszerencsésebb keverék borban és emberben. Igaza van.

A szerző miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212