Magyar Krónika
Régi márciusok üzennek
Magyar Krónika 2019. 04. 01. eseményekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Nehéz nemzeti ünnepeinkre méltóan emlékezni. Persze sok példát találunk a politikai élet minden szegletéből, arra, hogy lánglelkű szónokok szemrebbenés nélkül bizonygatják: március hősei azt akarták, amit ők, s a többi párt az elsöprendő történelmi szemét.
Államférfi a javából, aki túllép ezen, s 1848 valódi üzenetét tolmácsolja. Évek óta megszoktuk, hogy erre is van példa Magyarországon.

A magam megemlékezése most nem erről szól. Arra voltam kíváncsi, hogy régi, kényes helyzetekben miként ünnepeltek eleink.

Az első példám 1922-be visz, a Kolozsvárt megjelenő Ellenzék c. lapban kerestem az ünnep szavát. A március 15-i számban nem találtam. De másnap a vezércikk, tompított címmel, de mégis erről szólt. Halhatatlan szabadság volt a cím, s ez alatt sok mindenről lehet írni. De a harmadik bekezdéstől fogva már nincs kétsége az olvasónak, hogy 1848-ról van szó. Később a szerző még tovább megy: "Március idusa lett a második megváltás az ember számára az Ember keresztre feszítése után. Lehet ezt akár káromlásnak is gondolni, nem minősíteném másnak, mint erős túlzásnak. Amire jócskán van indok kokárda letépős korokban. Balogh Arthúr írta ezt a vezércikket és a célja az lehetett, hogy reményt nyújtson az olvasóinak. Az alábbi részletben az különösen jól esik a mai olvasónak, hogy az egész magyarságban gondolkodik: Nem hiú dicsekvési vágy, nem önámítás állapíttatja meg velünk, megállapíthatjuk mindezek híjával, a történelem lapjainak elfogulatlan olvasása után, hogy a magyar faj mindig a legszívósabban ragaszkodott szabadságához s ebben életének mellőzhetlen feltételét látta. Hiszen több, mint ezeréves küzdelme mi volt más, mint szakadatlan küzdelem szabadságáért. Ez tanúság és útmutató kell, hogy legyen számára a jövőben is. Azoknak is, akik megmaradtak régi hazájukban. Azoknak is, akiket új államokba utalt az idők kifürkészhetetlen történése. És amikor ez utóbbiak kitartanak szabadság követelésük mellett lankadatlan erővel továbbra is, nemcsak sz általános emberi haladásnak tesznek szolgálatot, hanem szolgálják új hazájukat is, amelynek színvonalát csak emelni fogja jogos szabadságkívánságaik elismerése. Ezt tartsa szem előtt Erdély és a többi lecsatolt részek magyarsága. Ez acélozza erejét, hevítse nem szűnő küzdelemre, amig minden jogos vágya teljesül. Manapság inkább elcsatolt, mint lecsatolt részekről beszélünk, nekem a régi jobban tetszik. Az elcsatolt-ban az elvételt érzem, a lecsatoltban több az összetartozás. Szomorú az, hogy az új államok urai még ma sem fogták fel, hogy magyar állampolgáraik szabadsága az ő államuknak is ereje lehetne.

Végül még hátra lapoztam egyet. Mit írt a Népszava száz éve? Nem tagadták meg magukat: …amikor a polgárság egy része minden évben himnuszos ünnepeket ünnepelt március 15-e emlékére, a proletárság csak láncait csörgethette; Attól tartok, idén sem fognak e fölé a szint fölé emelkedni. Az azonban meglep, hogy a himnuszt már akkor sem szerették. 
Himnuszos szép ünnepet kívánok.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212