Magyar Krónika
Visszapillantó
Magyar Krónika 2019. 09. 22. eseményekSurján László
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Ebben az írásban egészen friss, mindössze százéves hírekkel találkozhatsz. Egy régész, mint modern ócskaságot eldobná, vagy észre sem venné. Te ne tedd. Nem minden tanulság nélküliek e sorok.
Febr. 4.

"Fontos és örvendetes reánk magyarokra nézve, a mit Huysmans, a belga szociálisták vezére mondott nekem Magyarország területi kérdéséről. Különösen nagy jelentősége van nyilatkozatának ma, mert hétfőn kezdődik a nemzetközi szociálista konferencián a területi kérdések megvitatása. Az internacionálénak ez a kiváló vezére nyíltan vallja, hogy rokonszenvet érez az új Magyarország iránt."

Az Est munkatársa jelentette ezt Bernből. A szocialisták egyébként jól látták, hogy Erdély népének jobb lenne Magyarországhoz tartozni, mint a feudalista Román Királysághoz. De persze a békekonferencián nem a pártok, hanem a győztes hatalmak dirigáltak.

Febr. 5.

A rendőrség a Vörös Újság szerkesztőségében, és kiadóhivatalában hétfőn váratlanul házkutatást tartott, lefoglalta és elszállította a Vörös Újság papírkészletét, a kommunista párt levelezéseit és könyveit A Kommunisták Magyarországi Pártja a házkutatásról "Holnap nem jelenik meg a Vörös Újság" címmel százezer példányban röpiratot bocsájtott ki, amelyben azt a vádat emeli a rendőrség ellen, hogy a házkutatás alkalmával az utolsó papírdarabig és pecsétig mindent elhurcoltak, elvitték a szerkesztőség tagjainak ruháit, cigarettáit, az ott lévő összes kéziratokat, sót egyik fiókból 1500 korona készpénzt is. (Pesti Hírlap)

Amit Columbo hadnagy sem ért: Hogyan tudott kiadni százezer példányban röpiratot a KMP, ha a rendőrség elszállította az újság egész papírkészletét? Lám, régi a nóta: Hazudtunk minden hullámhosszon…

Febr. 6.

Nincs új a nap alatt
"Miután a francia sajtónak a cenzúra megtiltotta, hogy a Magyarország, illetve Erdély területén a megszálló csapatok által elkövetett erőszakosságokról írjanak, semleges részről összegyűjtötték az elkövetett atrocitásokról szóló jelentéseket. A semleges jelentéseket a békekonferencia tagjai elé terjesztették." (Pesti Hírlap)

Hogy miért jut eszembe napjaink liberális sajtójának az igyekezete, hogy a migránsok által elkövetett atrocitásokat eltitkolják az emberek előtt? A felpuhuló szocialista diktatúra rájött, hogy az öncenzúra hatékonyabb, mint a valódi. Napjaink liberális diktatúrája átvette a módszert. Száz éve még nyers volt az erő.

Febr. 7.

Az erdélyi, bánáti és magyarországi nemzetközi szocialista román csoport az alábbi tiltakozó táviratot intézte a berni nemzetközi szocialista kongresszushoz:

Mi, az erdélyi, bánáti és magyarországi internacionalista szocialista román csoport, a legmelegebben üdvözöljük a kongresszust és támogatását kérjük abban a tiltakozásban, amelyet -az egész világ színe előtt emelünk a román kormánynak a romániai szocialista mozgalom ellen folytatott vandalizmusa ellen.

Tiltakozunk a román kormány ellen, amely megfojtja a román nép gondolkodásának és akaratának szabadságát. Romániában, Bukarest utcáin tucatszámra ölték le a munkásokat-, a szocialista párt vezéreit börtönre vetették és testi fenyítéket alkalmaznak ellenük. 

Kérjük a nemzetiközi szocialista kongresszus közbenjárásait - az alkotmányos biztosítékok helyreállitásban és - a romániai szocialisták nyomban való kiszabadítása érdekében. 

Ugyanakkor erélyes tiltakozást emelünk a megszálló román hadseregeknek a Bánátban és Erdélyben elkövetett kegyetlenkedései ellen. A cenzúra, a katonai szigorúság és a huszonöt botütés a román tisztek legfőbb érvei. 
A Bánátban a szerbek hasonlóképen cselekszenek. (Népszava)

Nem tudok a nyomára jönni, hogy igaz-e a bukaresti munkásöldöklés. De az egész történetből látszik, hogy a szociáldemokráciának mondhatni semmi súlya nem volt az eseményekre, avagy roppant kétszínűen játszottak. Jókat mondtak, rosszakat tettek. Ahogy azt 49-től 89-ig is megtapasztaltuk.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212