Magyar Krónika
Késő bánat
Magyar Krónika 2019. 09. 22. események
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
Minden fegyveres erőnek, hogy értékes legyen, szüksége van belső erkölcsi rugóra.
A hadsereg értékét nem csupán a szervezés, a technikai fölkészültség és a kiképzés határozzák meg, hanem az eredményes harcnak feltétele a hadsereg erkölcsi ereje. Ez az erkölcsi erő csak egy eszményi hitből fakadhat. Valamikor a vallás, majd a nacionalizmus hevítette, lelkesítette a katonát.

Ma ezek a jelszavak elkoptak, lejárták magukat, ma a militarizmust is gyökeresen ki akarjuk irtani, tehát oly hitre van szükségünk, amely a nép egyetemét újra átfogja, magával ragadja, fáradt letargiájából fölrázza, amely jogfosztás helyett "szabadságot", osztályuralom helyett "testvériességet" hirdet. Ezt a hitet csak a szocializmus tanaiból merítjük és e tanok emberséges igéinek megvalósítására igenis kell a szociális fegyveres erő.

Így értekezett a Népszava hasábjain száz éve az a Linder Béla, aki pár hónappal korábban, mint hadügyminiszter nem akart többé katonát látni.

Ezen a napon adták hírül a lapok, hogy a cseh légionáriusok Pozsonyban egy engedélyezett népgyűlésen belelőttek a tömegbe, legalább 16 halott és 44 sebesült volt az eredmény.
MAGYAR FŐKONZULÁTUS
Főkonzul Pritz Helga Katalin
Konzul Kovács-Szabó Timea
Konzul és magyar közösségi ügyek (MKD): Fülöp Villő
Cím:
 1155 Metcalfe St., Suite 1504
(Sun Life Building)
Montreal, QC H3B 2V6
Telefon: 438-380-3107
E-mail: 
consulate.mtr@mfa.gov.hu
Ügyfélfogadás 
Kedd: 9.00-12.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Honlap cím: montreal.mfa.gov.hu

HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514) 626-0869
Email: itt
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212