Magyar Krónika
Jubielumi cserkészebéd Montreálban
Magyar Krónika 2018. 09. 10. eseményekMonozlai Flóra
ESEMÉNYEK Tovább
MIKOR LESZ VÉGE A HÁBORÚNAK?Kilenc órakor keltem föl. Elmentem a kávéházba reggelizni. - Mikor lesz már vége ennek a háborúnak? - kérdezte tőlem a pincér. - Bizony, sejtelmem sincs róla - feleltem. Reggeli után a borbélyhoz mentem. - Lesz-e valaha vége ennek a borzasztó háborúnak? - kérdezte a mester.
GASZTRONÓMIASzoky konyhája
A  montreali cserkészcsapatok, 2018, április 15-én  ünnepelték alapításuk 65. évfordulóját a  Magyarok Nagyasszonya Plébánia, Mindszenty termében.
A vasárnapi szentmisét követő ebéden több generációnyi cserkész énekelte. közösen a "Serkenj fel, kegyes nép". című népdalt (Kodály: Nagyszalontai köszöntő) melynek kíséretében begurult az ünnepi torta, felhangzott egy csatakiáltás, a fotó és tablókiállítás segítségével pedig, a résztvevők felidézhették legszebb emlékeiket, amik ehhez a nagy családhoz kötik.

Az ebéd során, plébánosunk Licskó Szabolcs atya, Kontra Tamás cscst. (Kelet-Kanada körzeti parancsnok) és Szentmihályi Gyula a (tiszteletbeli montreáli konzul) is jókívánságaikat fejezték ki és további hosszú és eredményes működést kívántak a csapatoknak.

Dr. Ódor Bálint, Magyarország Kanadai Nagykövete is tiszteletét tette az ünnepségen. Beszédében köszönetet mondott a szülőknek, akik hétről hétre elhozzák gyermekeiket a cserkészetre.  Kihangsúlyozta, hogy ezáltal hatalmas kincset kapnak, a magyar kultúra gazdagítja, színesíti jellemüket és remélhetőleg majd tovább is adják ezeket az értékeket a jövőben.

Az összejövetelen egy különleges montreáli  hagyomány szerint, kiosztottak egy kitüntetést. Kocsisné, Csukly Erzsábet cst. lcs. parancsnok, egy arany cserkészliliomot kapott, megköszönve a két cserkészcsapatért, évtizedek óta végzett önfeláldozó munkáját.

Az ebéd tartogatott még sok szép pillanatot. Ezek közül kiemelném, amikor a cserkészek, és az ünneplő sokaság, V.Detre Gyulát, aki pár hete töltötte be 100. életévét, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntötték fel, születésnapja alkalmából.

Hálás köszönettel tartozunk, mindazoknak (cserkészek, szülők, felnőtt cserkészek, barátok) aki idejüket és erejüket nem sajnálva, hozzájárultak a szép ünnepség sikeréhez. Jó munkát végeztetek

Monozlai Flóra, KCSSP ösztöndíjasa  Montreal Kanada